Printversie

Klimaatcharter 'Vrij beroep voor Kyoto' - FVIB neemt voortouw

Vrije beroepen nemen voortouw in behalen Kyoto-doelstellingen

De 185.000 vrije beroepers krijgen dagelijks 2 keer de Vlaamse bevolking over de vloer. Als zij deze voorbeeldfunctie opnemen, kan dit een enorm hefboomeffect hebben op de milieu-inspanningen van Vlaanderen. Zo onderstreepte Karel Tobback, voorzitter van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB, het belang van de ondertekening van het klimaatcharter Vrij Beroep voor Kyoto, vandaag bij Vlaams Minister van Milieu Kris Peeters. Met het charter engageren 15 bij FVIB aangesloten sectororganisaties, van tandartsen over architecten en zelfstandige kinesitherapeuten tot bedrijfsrevisoren, zich tot een reductie van hun energieverbruik met 7,5% en van de CO2-uitstoot van hun wagenpark met 15%. Het papierverbruik moet met een kwart omlaag. De doelstellingen moeten voor eind 2012 gerealiseerd zijn. De voorzitters van 15 bij FVIB aangesloten sectoren ondertekenden het klimaatcharter.

Na de Vlaamse zelfstandige ondernemers, aangesloten bij UNIZO, nemen ook de vrije beroepers een vrijwillig engagement op. Daartoe stelde de koepelorganisatie FVIB een eigen klimaatcharter Vrij beroep voor Kyoto op. De voorzitters van 15 beroepsorganisaties ondertekenden vandaag plechtig het klimaatcharter, in aanwezigheid van Vlaams Minister van Milieu en Energie Kris Peeters. De ondertekenende beroepsorganisaties ontvangen bij de ondertekening het FVIB-label Vrij beroep voor Kyoto. De ondertekenende partijen engageren zich tot onder meer de volgende doelstellingen: het energieverbruik met 7,5% verminderen, alternatieve energie- en milieuvriendelijke transportmiddelen stimuleren, het papierverbruik met 25% verminderen, de CO2-uitstoot van het wagenpark met 15% verlagen en een energievriendelijk afvalbeleid voeren. De doelstellingen moeten tegen eind 2012 gerealiseerd zijn.

Bovendien beperken de doelstellingen zich niet tot de eigen organisatie of de eigen leden van de beroepsorganisatie maar willen de vrije beroepsbeoefenaars zelfs de doelstellingen mee realiseren in hun adviesfunctie naar ondernemingen, particulieren en de overheid toe. Door zelf het voortouw te nemen en zelf het voorbeeld te geven, willen de sectoren een multiplicatoreffect van hun actie. Zij ontmoeten immers op de cruciale momenten per week tweemaal de Vlaamse bevolking en bedrijven. Als adviseurs van ondernemingen, particulieren en de overheid kunnen vrije beroepers (accountants, revisoren, boekhouders, architecten, notarissen, belastingsconsulenten, &) immers het milieubeleid mee ondersteunen en in de juiste richting helpen duwen, in het algemeen belang maar ook in het belang van hun cliënt.

De Minister engageerde er zich toe om erover te waken dat alle milieustimulerende maatregelen ook voor vrije beroepers toegankelijk zouden zijn en stelde de nodige erkenning in het vooruitzicht voor de vrije beroepers en de organisaties die daadwerkelijk de meeste vooruitgang zullen boeken en dus voortrekkers en voorbeelden zullen zijn voor hun sector.

Vandaag al (15 mei) ondertekenden 15 van de 18 bij FVIB aangesloten sectororganisaties het klimaatcharter Vrij beroep voor Kyoto.

Klik hier voor het klimaatcharter zoals het is ondertekend.

Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
Associatie van Interieurarchitecten van België (AInB)
Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL)
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR)
Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten ( IAB)
Intérêts Vétérinaires/Dierenartsenbelangen ( IVDB)
Koninklijke Federatie der Landmeters-Experten
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ( KFBN)
Nationaal Verbond Der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen( NVKVV)
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten (UZK)
Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
Vlaams Artsensyndicaat (VAS)
Vlaamse Architectenorganisatie (NAV)

 2Di4117_018_Dann  2007-05-21_115653
 v.l.n.r. herkent u FVIB-voorzitter Karel Tobback, minister Kris Peeters en UNIZO-Directeur-generaal Jan Sap