Printversie

Vrouwelijk ondernemen in het vrije beroep - 12 juni Antwerpen

 header nieuwsbrief

OM ORGANISATORISCHE REDENEN WERD DEZE WORKSHOP UITGESTELD NAAR EEN MEER GESCHIKTE DATUM. WIJ HOUDEN U HIERVAN OP DE HOOGTE.

WIJ VERONTSCHULDIGEN ONS VOOR HET EVENTUELE GELEDEN ONGEMAK.

Het aantal vrouwelijke beoefenaars van een vrij beroep neemt jaar na jaar toe. Toch is het nog steeds niet evident om als vrouw een carrière uit te bouwen, evenwaardig met deze van mannelijke confraters. Samenwerkingsverbanden en associaties bieden hiertoe nieuwe kansen.

Samen met het Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen (CEZOV) onderzoekt FVIB op de workshop van 12 juni 2007, de concrete succesfactoren en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in associaties van vrije beroepen. Verschillende vrouwelijke beroepsoefenaars zullen daarbij getuigen over hun ervaringen over samenwerken en associatievorming.

PROGRAMMA

 • 19u : Ontvangst
 • 19.30u : Verwelkoming door Hilde Derde, adjunct algemeen voorzitter markant
 • 19u 40: Drempels in het vrouwelijk ondernemerschap door Christine Van Nuffel, markant
 • 19u 50: Vrouwelijk ondernemerschap en samenwerken in het vrije beroep in cijfers doorgelicht door Sanderijn Vanleenhove, FVIB
 • 20u 10: Succesfactoren en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van vrouwelijk vrij ondernemerschap in associaties door Paul De Hondt, stafmedewerker SERV STV-Innovatie&Arbeid.
 • 20.45u : Panelgesprek met vrouwelijke beroepsbeoefenaars
  Nicole Van Ranst, advocate bij Marx Van Rans Vermeersch & Partners in Brussel
  Inge Bogaert, tandarts bij Espectical Medical Dental Center in Anderlecht
  Rita Huys, interieurarchitecte bij Buro II en Bureau Interior in Roeselare
  o Moderator : Katrien Penne, secretaris FVIB
 • 21.45u : Voorstelling FVIB-Kenniscentrum en slotwoord door Karel Tobback, voorzitter FVIB
 • 22u : receptie

Elke aanwezige deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het FVIB-praktijkhandboek 'Samenwerken in associatie'. Voor meer info, klik hier.

WAAR EN WANNEER

Dinsdag 12 juni 2007 van 19u-22u in het KBC-Rockoxhuis, Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen.

INSCHRIJVEN

Leden FVIB/UNIZO/Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en van de bij FVIB aangesloten beroepsorganisaties, alsook cliënten KBC en abonnees van De Tijd betalen 30 euro. Anderen 60 euro.

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier of via Iris Mommaerts, iris.mommaerts@unizo.be

MEER INFO

Sanderijn Vanleenhove, 02/238.05.44, sanderijn.vanleenhove@unizo.be

 ESF kleurlogo  ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.