Printversie

FVIB-prioriteitenprogramma federale verkiezingen 2007

Het FVIB-prioriteitenprogramma steunt op de meest recente sociaal-economische analyse van het vrije beroep. Hieruit blijkt dat de sector van de vrije beroepen de sterkst groeiende zelfstandigensector is. Op dit ogenblik zijn er 184 422 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief. Meer dan 1/5 van alle zelfstandigen is met andere woorden beoefenaar van het vrije beroep. Bovendien zijn de vrije beroepen de voorbije jaren ook als werkgever indrukwekkend gegroeid. De sector realiseert een rechtstreekse tewerkstelling van 209 939 loontrekkenden.

Tegelijkertijd stelt FVIB vast dat de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars, als centrale pijler in de beroepsuitoefening, onder toenemende druk staat. Dit zowel onder invloed van cliŽnten als van derden, zowel op het vlak van het algemene kader van de beroepsuitoefening, als sociaal-economisch, als in de organisatiewijze van het beroep. In dit verband zijn twee trends belangwekkend. Zo is er de tendens tot schaalvergroting in de vrije beroepspraktijk, door de verspreiding van allerhande samenwerkingsverbanden. Ook stellen we vormen van branchevervaging vast, waardoor niet alleen de grenzen tussen verschillende vrije beroepen vervagen, maar ook komen dienstverleners uit andere sectoren in toenemende mate in concurrentie met vrije beroepsbeoefenaars voor wat betreft dienstverlening in niet-monopoliegebonden aangelegenheden.

FVIB benadrukt dat de nieuwe federale regering terdege rekening moet houden met deze dynamische sector, en de onafhankelijkheid van de beoefenaars van een vrij beroep dient te garanderen en bevestigen. Om dit te realiseren formuleert FVIB volgende krijtlijnen die tegelijk de onderliggende structuur vormen van deze nota :

  1. Het algemene kader van de beroepsuitoefening moet een onafhankelijk optreden van de beoefenaars van een vrij beroep garanderen.
  2. De vrijwaring van de onafhankelijkheid van de vrije beroepen vereist een duidelijke bevestiging van hun sociaal-economische positie.
  3. De herijking van de organisatie van het vrije beroep vormt de basis van een onafhankelijk optreden van de beroepsbeoefenaars.

In het voorliggende memorandum worden deze actiepunten geconcretiseerd, en de voornaamste interprofessionele prioriteiten voor de federale verkiezingen van de vrije beroepen als globale sector gebundeld.

Dit interprofessionele FVIB-prioriteitenprogramma is zowel complementair met het algemene UNIZO-memorandum, dat de prioriteiten voor de zelfstandige ondernemers als uitgangspunt heeft, als complementair met de syndicale aandachtspunten die geformuleerd worden door de aparte beroepsorganisaties van vrije beroepen.

  • Klik hier voor het FVIB-Prioriteitenprogramma 2007
  • Klik hier voor de 7 concrete speerpunten voor het vrije beroep (samenvatting prioriteitenprogramma 2007)