Printversie

Vrije beroepers krijgen teveel betaalde billijke vergoeding terug

28.000 winkeliers en vrije beroepers krijgen teveel betaalde billijke vergoeding terug

- Compensatie uitgekeerd vanaf januari 2007
- Eengemaakte inning SABAM en billijke vergoeding woensdag op agenda Kamercommissie Bedrijfsleven

Binnenkort moeten alle winkeliers en vrije beroepers opnieuw de jaarlijkse bijdrage voor het afspelen van muziek in hun zaak betalen, de zogenaamde billijke vergoeding. 21.527 van hen zullen echter veel minder of zelfs niet moeten betalen. Zij krijgen immers de billijke vergoeding voor de periode 1996-1999 terugbetaald. Ook ruim 6.000 andere winkeliers en vrije beroepers, ondertussen gestopt of zonder muziek in de zaak, kunnen een bedrag terugvorderen. Zo krijgen bijna 28.000 ondernemers in totaal 1,5 miljoen euro terug. UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de met haar samenwerkende Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB dwongen deze terugbetaling af na een procedure bij de Raad van State en onderhandelingen met de beheersvennootschappen en minister van Economie Verwilghen. Ook voor alle andere winkeliers en vrije beroepers met muziek in de zaak bedongen UNIZO en FVIB een nieuwjaarsgeschenk: er komt in 2007 opnieuw geen tariefverhoging. Nu moet er dringend werk gemaakt worden van een ééngemaakte factuur voor auteursrechten (SABAM) en naburige rechten (billijke vergoeding), aldus UNIZO en FVIB. De eerste stap, één digitaal loket voor alle formaliteiten om wettig muziek in de zaak te spelen, zou er dit jaar nog moeten kunnen komen. Alle info over de regeling op www.unizo.be/billijkevergoeding.

De zogenaamde billijke vergoeding bestaat sinds 1999. Ze vergoedt de uitvoerende artiesten en producenten voor het uitzenden van muziek in winkels en wachtruimtes van vrije beroepen, inclusief medische en paramedische beroepen. De vergoeding werd echter ook voor de drie voorgaande jaren geïnd. Onwettig, zo oordeelde de Raad van State in 2005. Uiteindelijk bekwamen de organisaties in mei 2006, na onderhandelingen met de inningsvennootschappen en de bevoegde minister Verwilghen, een compensatie van 1,5 miljoen euro, die vanaf januari 2007 naar de eerste groep winkeliers en vrije beroepers zal terugvloeien.

Wie toen teveel betaalde en nu nog altijd muziek in de zaak afspeelt, krijgt automatisch een korting, verrekend in de eerste factu(u)r(en). Een groot deel van de winkeliers en vrije beroepers zal daardoor dit jaar quasi geen billijke vergoeding moeten betalen. Wie ondertussen gestopt is met muziek draaien, kan het geld terugkrijgen door een eenvoudig modelformulier in te vullen. Ook wie na 1999 muziek begon te spelen in de zaak, krijgt een nieuwjaarsgeschenk: na onderhandelingen met UNIZO en FVIB besliste minister Verwilghen dat er geen tariefverhoging komt. In andere sectoren komt die er wel. In de socio-culturele stijgen sommige tarieven met 10 %.

UNIZO en FVIB blijven aandringen op een ééngemaakte inning van de auteursrechten (SABAM) en de naburige rechten (billijke vergoeding). Eén gedetailleerde factuur zou een vereenvoudiging betekenen voor de ondernemers én een besparing voor de inning. UNIZO en FVIB vragen dat de wettelijke basis hiervoor nu ook spoedig goedgekeurd wordt door de Kamer. Het wetsontwerp hierover wordt woensdag besproken door de Kamercommissie Bedrijfsleven.

Meer info : FVIB-secretaris Katrien Penne, katrien.penne@unizo.be of 02/238.05.46