Printversie

BKVTL - De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen - sluit aan bij FVIB

Sedert kort telt FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, 18 organisaties in plaats van 17. De Federatie sloot onlangs een associatieovereenkomst met BKVTF, de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen.

BKVTF is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1955 werd opgericht en de belangen en rechten van vertalers en tolken verdedigt.

De Kamer is de bevoorrechte partner van de beroepsvertalers en -tolken en van de gebruikers van vertaling. BKVTF heeft als voornaamste opdrachten :

  • Het groeperen van vertalers en tolken, of zij nu als loontrekkende, als zelfstandige of als ambtenaar werken
  • Haar leden informeren door het organiseren van colloquia en ontmoetingen en door het ontwikkelen van een dynamische communicatie via de publicatie van een nieuwsbrief en een driemaandelijks tijdschrift.
  • De vertalers en hun klanten bijstaan door middel van haar twee instanties voor regeling van geschillen, ofwel tussen leden onderling, ofwel tussen leden en derden.
  • De materiële belangen van de vertalers en tolken verdedigen.
  • Tot een erkenning van het beroep komen en zo een betere verdediging van de belangen van de vertalers en de gebruikers van taaldiensten waarborgen.

Vooral bij de laatste opdracht zoekt BKVTF steun bij FVIB. FVIB volgt dit dossier op de voet en stond - samen met AInB en BVTL - mee aan de basis van de kaderwet inzake titelbescherming die binnenkort in het Staatsblad verschijnt.

De vast vertegenwoordiger van BKVTF binnen FVIB wordt mevrouw Frieda Depamelaere. Zij is secretaris-generaal van BKVTF. 

Voor meer informatie over BKVTF, surf naar http://cbtip-bkvtf.org 

 BKVTF
 v.l.n.r. herkent u : FVIB-Voorzitter Karel Tobback, FVIB-secretaris Katrien Penne, BKVTF-voorzitter Agnès Feltkamp en FVIB-Organisatieconsulent Sanderijn Vanleenhove