Printversie

Infoavonden i.v.m. de nieuwe architectenwet - 5 locaties in Vlaanderen

FVIB-informatiesessies : 'Aansprakelijkheid van architecten : de kaarten liggen anders!'

Sinds 15 februari 2006 regelt een nieuwe wet de uitoefening van het beroep architect in het kader van een rechtspersoon. Deze wet, die door minister Laruelle werd gedragen, laat architecten voortaan toe hun beroepsaansprakelijkheid af te schuiven op een vennootschap. Daardoor kunnen architecten hun persoonlijke eigendommen beter beschermen tegen schadeclaims. Een tweede luik van de wet omvat de wettelijke verplichting voor de architecten om de beroepsaansprakelijkheid te verzekeren  wat in het verleden enkel een deontologische verplichting was.

FVIB organiseerde in het kader van deze nieuwe wet in samenwerking met het kabinet van minister Laruelle, NAV, de Orde van Architecten en de Architectenkrant een reeks infosessies Aansprakelijkheid van architecten : de kaarten liggen anders!. Op deze infoavond in elke Vlaamse provincie kreeg men toelichting bij de nieuwe wet. Daarnaast waren er lezingen over de burgerlijke aansprakelijkheid van de architect, een praktisch overzicht van de oprichting van een vennootschap, het nieuwe verplichte verzekeringssysteem en de rol en opdrachten van het ondernemersloket.

Plaats van afspraak was : 12 juni Leuven, 13 juni Kortrijk, 22 juni Heusden-Zolder, 22 juni Antwerpen, 27 juni Gent.