Printversie

Reactie FVIB- Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen - op goedkeuring gezondheidswet

Persbericht 13 juni 2006

-  Goedkeuring gezondheidswet zonder grondig voorafgaand overleg
- FVIB, UNIZO-  Federatie Vrije Beroepen en beroepsorganisaties vragen minister Demotte alsnog dringend overleg met alle betrokken sectoren

Op 19 mei keurde de federale ministerraad het ontwerp gezondheidswet van minister Demotte goed. Het ontwerp voorziet onder meer een uitbreiding van het takenpakket voor de vroedvrouwen. De bij UNIZO aangesloten Federatie van Vrije Beroepen, FVIB, betreurt samen met beroepsorganisaties van zelfstandige zorgverstrekkers zoals artsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen, de goedkeuring van dit ontwerp zonder voorafgaandelijk overleg met alle betrokken sectoren. De Federatie wil alsnog overleg met alle sectoren. 

Het ontwerp van  gezondheidswet van minister van Volksgezondheid Demotte omvat een wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. In een hoofdstuk Iquater wordt de uitoefening van het beroep van vroedvrouw toegevoegd. Dat voorziet in een belangrijke uitbreiding van de bevoegdheden voor de vroedvrouw. Zo kunnen vroedvrouwen medicatie voorschrijven, echografieŽn uitvoeren en bekkenbodemreŽducatie toepassen. De gezondheidswet moet nu nog door het parlement worden  besproken.
De reacties binnen de gezondheidsberoepen tegenover deze wet zijn vrij negatief. BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, noemt  het ontwerp een kaakslag voor de huisarts. De artsen verwijzen eveneens naar de veel betere (terug-)betaling van prenatale consultaties wanneer die door vroedvrouwen gebeuren in plaats van door de huisarts of gynaecoloog. Ook vanuit de hoek van de kinesitherapie klinken er afwijzende geluiden. Pelvische reŽducatie en perinatale kinesitherapie vereisen volgens de Belgian Abdominal and Pelvic Reeducation Association (B.A.P.R.A) een grondige kennis en opleiding en behoren tot een heel specifiek domein van de kinesitherapie. Zelfs de sector van de vroedvrouwen uit bedenkingen bij het voorstel. Zo wenst NVKVV  het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen  dat het recht op het voorschrijven van geneesmiddelen aan artsen voorbehouden blijft. Bovendien  stelt het zich vragen bij de bescherming van vroedvrouwen inzake hun verantwoordelijkheid bij zwangerschapsechografieŽn.

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen besprak deze gezondheidswet in haar maandelijks overleg met de zelfstandige zorgverstrekkers. Hierin zijn de Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten (UZK), het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) vertegenwoordigd. Niet alle betrokken sectoren bleken vooraf geraadpleegd over het ontwerp van gezondheidswet. Voor FVIB is dat onaanvaardbaar. FVIB wil alsnog samen met de betrokken sectoren overleg  met de minister, vooraleer het wetsontwerp wordt voorgelegd aan het parlement.