Printversie

Federatie Vrije Beroepen en UNIZO verwelkomen vereenvoudiging en modernisering vennootschapsvormen

 

UNIZO noemt de vandaag door de ministerraad goedgekeurde vereenvoudiging van de vennootschapsvormen "een goede zaak voor alle betrokken partijen". "Minister Koen Geens heeft in de uiteindelijke hervorming duidelijk rekening gehouden met onze opmerkingen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"Het herleiden van de oorspronkelijke zeventien vennootschapsvormen naar vier basisvormen zorgt voor veel meer duidelijkheid en eenvoud", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Drempelverlagend is ook het feit dat zowel de NV als BV voortaan door slechts één persoon kunnen worden opgericht, naast de in het oog springende afschaffing van de minimum kapitaalvereiste (€ 18.550, waarvan € 6.200 vol te storten) voor de BV."

UNIZO vindt wel belangrijk dat, tegenover die afgeschafte kapitaalvereiste, een veel grotere focus wordt gelegd op een versterkt financieel plan. "Zo'n degelijk onderbouwd plan vormt immers de beste garantie op optimale slaagkansen voor de onderneming", gaat Danny Van Assche verder. Gaat de vennootschap toch overkop, dan speelt het financieel plan een belangrijke rol bij het bepalen van de bestuurdersaansprakelijkheid. Erg belangrijk daarbij voor UNIZO is de beperking van die bestuurdersaansprakelijkheid, naargelang de grootte van het bedrijf. "Zo weet een bestuurder vooraf waar hij op vlak van persoonlijk risico aan toe is. Dat welomlijnde risico zal vervolgens ook, vlotter dan nu, verzekerd kunnen worden."

Meer eenvoud, meer duidelijkheid en de soepelheid om bilateraal tussen partijen 'à la carte' praktische zaken af te spreken. Daarmee vormt deze aanpassing voor UNIZO een mooi voorbeeld van de noodzakelijke modernisering van ons economisch recht.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Recent getweet
21 mei
Anton Smagghe wordt vanaf 1 september de nieuwe secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Proficiat en v& https://t.co/TcIrSEBMcN