Printversie

Rapport interdisciplinaire samenwerking

In de aanloop naar de eerstelijnsgezondheidsconferentie van minister Vandeurzen bereidde het overleg zelfstandige zorgverstrekkers (OZZ) binnen de Federatie een nota voor met een reeks essentiële basisvoorwaarden om meer en performantere multidisciplinaire zorgteams uit te rollen, ten dienste van de patiënt. Fundamenteel daarbij is het vrijwaren van de onafhankelijkheid van elke zorgverstrekker binnen zo'n team. Het model dat men naar voren schuift werkt niet volgens een hiërarchie maar is een multidisciplinair partnership dat door iedere zorgverstrekker kan worden geactiveerd. Daarbij moet ook een transparant kader worden gecreëerd om ieders verantwoordelijkheid binnen het team, inclusief dat van de patiënt, duidelijk te stellen.

Verder moeten de wettelijke en deontologische barrières om, over de verschillende disciplines heen, samen te werken worden weggewerkt. Om die informatie-uitwisseling vlot te laten lopen zal er bovendien geïnvesteerd moeten worden in een aangepaste begeleiding van de zorgverstrekker.

Raadpleeg hier het rapport. 

Recent getweet
19 april
RT @jansap: Wereldvreemde studie FOD Economie over zogenaamde overbescherming vrije beroepen @tijd. Zonder enig overleg. Vraag maar na bij&