Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Vrije beroepen kunnen vrijstelling voor billijke vergoeding inroepen

  • 4 criteria bepalen wie billijke vergoeding betaalt en wie niet

Jaarlijks innen beheersvennootschappen SIMIM en Play Right gemiddeld bijna 1 miljoen euro billijke vergoeding bij vrije beroepen. Maar binnenkort kunnen vrije beroepen een vrijstelling inroepen voor het afspelen van muziek in de wachtzaal. De Commissie Billijke Vergoeding keurde hierover vandaag een regeling goed op voorstel van minister van economie Vande Lanotte. De regeling komt er als gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie vorig jaar (de zaak Del Corso). Toen besliste het Hof dat muziekproducenten geen recht hebben op een billijke vergoeding voor het afspelen van muziek in de wachtzalen en praktijkruimtes van tandartsen. Volgens het Hof in de eerste plaats omdat muziek afspelen in de praktijkruimte of wachtzaal geen invloed heeft op de inkomsten van tandartsen. De tandarts heeft met andere woorden geen winstoogmerk. Anderzijds omdat in de wachtzaal maar een beperkt aantal personen tegelijk aanwezig is. De beheersvennootschappen SIMIM en Play Right bevestigden daarop niet langer de billijke vergoeding bij tandartsen te innen. De Federatie Vrije Beroepen (FVIB) en UNIZO bepleitten om die redenering vervolgens door te trekken naar alle vrije beroepen. FVIB en UNIZO zijn dan ook tevreden dat de Commissie Billijke Vergoeding hen hier nu in volgt en de regeling goedkeurt.

De regeling voorziet vier concrete criteria. Pas wanneer een vrije beroeper aan alle vier de criteria voldoet, dan moet hij de billijke vergoeding betalen.  Criterium 1: De vrije beroeper zet bewust de muziek op voor zijn bezoekers, Criterium 2: De vrije beroeper heeft een sterk wisselend klantenbestand, Criterium 3: Er is een zeker aantal personen dat tegelijk in de wachtzaal of praktijkruimte zit (geen beperkt aantal), Criterium 4: De mededeling van de muziek vertoont een winstoogmerk. Wie niet voldoet aan één of meer van deze criteria, betaalt geen billijke vergoeding. De regeling zal al betrekking hebben op de vergoedingen voor 2013. Het is nu enkel nog wachten op de bekrachtiging van de regeling in een Koninklijk Besluit om de regeling effectief in te roepen.