Printversie

UNIZO en FVIB n.a.v. Internationele Vrouwendag: "Vervrouwelijking sterkst in vrije beroep"

  • Eén op drie zelfstandigen is een vrouw – bij vrije beroepen is dat meer dan vier op tien
  • Meer aandacht voor ondersteunende maatregelen zoals kinderopvang en huishoudhulp

 
"Meer dan vier vrije beroepen op tien is een vrouw. In geen enkele andere zelfstandigensector is het aandeel vrouwen zo groot. Tot de leeftijd van 30 jaar zijn vrouwen zelfs in de meerderheid”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB, de UNIZO-Federatie Vrije Beroepen n.a.v. de Internationale Vrouwendag. De vervrouwelijking in het vrije beroep is daarenboven op tien jaar tijd toegenomen met 76,5%. Zelfs in de traditionele ‘mannenbastions’ als de juridische en economische beroepen is al ongeveer één op drie een vrouw. Bij de advocatuur is dat zelfs meer dan vier op tien. De Federatie ziet verklaringen in onder meer de betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de toename van het aantal samenwerkingsverbanden. Algemeen is 35% van alle zelfstandigen een vrouw. “Vrouwelijke zelfstandigen verschillen niet fundamenteel van hun mannelijke collega’s”, benadrukt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Net zoals mannen willen ze hun passie verzilveren en hun eigen bedrijf uitbouwen”. Toch beseft de ondernemersorganisatie dat de combinatie werk en gezin sommige vrouwelijke ondernemers doet afhaken. Eerder dan te pleiten voor een uitbreiding van verloven en van de moederschapsrust, vraagt UNIZO meer aandacht voor ondersteunde maatregelen zoals kinderopvang of huishoudhulp.
 
35% van alle zelfstandigen is een vrouw. Het aandeel vrouwen is het grootst in de sector vrije beroepen (42,4%). De sector van de handel is goed voor 34,9%, de nijverheid voor 17,4%. In de landbouw en visserij is minder dan één op drie een vrouw (resp. 28,4% en 23,8%). Opgesplitst in hoofd- en bijberoep is het aandeel van vrouwelijke ondernemers telkens ongeveer drie op tien (resp.34,3% en 35,3%). Een kwart van alle zelfstandigen actief na hun pensioen, is eveneens een vrouw (25%). Het aandeel vrouwen in bijberoep nam sinds 2000 met 11% toe.
Specifiek binnen de vrije beroepen zijn vrouwen met meer dan 70% het sterkst vertegenwoordigd in de paramedische sector (o.a. kinesitherapeuten, verpleegkundigen). Het afgelopen decennium was de vervrouwelijking bij zelfstandigen ook het grootst bij vrije beroepen: +76,5%. Vooral in ‘mannelijke’ beroepen als gerechtsdeurwaarders, notarissen en architecten stroomden meer vrouwen in (resp. + 74,1%, + 60% en 67,7%). De sterkste stijging was er bij dierenartsen: + 113,5%.
 
Uitbouw kinderopvang – Beter communicatie over dienstencheques
Opvallend in alle sectoren is dat vrouwen na verloop van tijd hun zelfstandige activiteit stopzetten. Die uitstroom is onder meer te wijten aan de moeilijke combinatie tussen werk en gezin. Volgens UNIZO is een uitbreiding van de moederschapsrust of andere verloven geen oplossing voor vrouwen, want “vrouwelijke ondernemers willen hun zaak liever niet lang alleen laten”. UNIZO ziet dan ook meer heil in ondersteunende maatregelen zoals kinderopvang en huishoudhulp. Concreet pleit de organisatie voor een uitbreiding van voor- en buitenschoolse opvang; een betere aansluiting van de kinderopvang bij het kleuter- en lager onderwijs en een grotere flexibiliteit bij opvangcentra en kinderdagverblijven.
 
Daarnaast weten veel vrouwen niet dat ze na de bevalling recht hebben op 105 gratis dienstencheques die ze ten laatste 15 weken na de bevalling moeten opnemen. De organisatie dringt daarom aan op een directere communicatie tussen het verzekerings- en de ziekenfonds. UNIZO wijst er nog op dat het systeem van dienstencheques zeker niet mag geschrapt worden als gevolg van de regionalisering.
 
Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO/FVIB-woordvoerster, 02/212 25 44, GSM 0479/44 50 78