Printversie

Fonds Medische Ongevallen moet financieel haalbaar blijven

Morgen, 1 september, gaat het Fonds Medische Ongevallen officieel van start. De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), lid van de Raad van Bestuur van het Fonds, is tevreden dat het startschot eindelijk is gegeven. Met het Fonds krijgen zowel patiënten als zelfstandige zorgverstrekkers duidelijke informatie. Toch hebben FVIB en de bij haar aangesloten organisaties van zelfstandige zorgverstrekkers een aantal bedenkingen. “We zijn niet tegen het principe van een schadevergoeding, maar het geheel moet financieel haalbaar blijven. Zowel voor de zelfstandige zorgverstrekker zelf, als voor het RIZIV dat een deel financiert”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB. Zo zal het RIZIV in zijn voorziene budget gezondheidszorg rekening moeten houden met een stijging als gevolg van toenemende schadeclaims. Daarnaast pleit FVIB voor een indexsysteem waaraan de verzekeringspremies van zorgverstrekkers gekoppeld zijn.

Het Fonds Medische Ongevallen wordt geïntegreerd als extra dienst binnen het RIZIV. FVIB vreest dat misschien meer mensen dan verwacht een beroep op het Fonds zullen doen. Met een overschrijding van het budget als gevolg. FVIB waarschuwt dat dit geen implicatie mag hebben op de algemene budgetten gezondheidszorg binnen het RIZIV.

Vervolgens pleit FVIB voor een indexsysteem waaraan de verzekeringspremies van zelfstandige zorgverstrekkers gekoppeld zijn. Verzekeraars moeten niet bijdragen aan het Fonds, maar mogen wel op elk moment de verzekeringspremies voor hun cliënten-zorgverstrekkers aanpassen. De Federatie sluit niet uit dat vele zelfstandige zorgverstrekkers zich omwille van steeds hogere premies niet meer kunnen verzekeren. FVIB vraagt daarom een indexsysteem waaraan de premies gekoppeld worden. Zo zouden de premies jaarlijks maar met een maximumbedrag kunnen stijgen.

Bericht aan de redactie: De bij FVIB aangesloten organisaties van zelfstandige zorgverstrekkers zijn: Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Psychologencommissie, Vlaams Artsensyndicaat (VAS), Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en Nationaal Verbond van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV).


Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster
0479 44 50 78 of sanderijn.vanleenhove@unizo.be