Printversie

Automobieldeskundigen (UPEX) sluiten aan bij FVIB

De Beroepsvereniging voor Automobieldeskundigen van België (UPEX), sloot zich vandaag aan bij de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). Voor FVIB is het intussen de 19e aangesloten beroepsorganisatie. UPEX beschermt en ontwikkelt de beroepsbelangen van autodeskundigen. De intellectuele beroepen, zoals automobieldeskundigen, zijn een groeiende sector.  FVIB wil hierop anticiperen en ook voor deze sector meer gerichte initiatieven ontwikkelen.

Vandaag hebben de ongeveer 700 autodeskundigen duidelijk afgebakende taken. Zij komen tussen in het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van ongevallen, in de begroting van de geleden voertuigschade, in gerechtelijke expertises, in arbitrages en in de opsporing van verzekeringsfraude. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen rekenen op een efficiënte dienstverlening: de verzekeraars (die de solidariteit tussen verzekerden willen waarborgen), de consument (die een billijke schadeloosstelling wenst) en de herstellers (die een correcte vergoeding willen voor de geleverde prestaties). Jaarlijks worden zo’n half miljoen dossiers geopend, goed voor ruim 2 miljard euro aan schade-uitkeringen.

UPEX is de enige beroepsorganisatie voor automobieldeskundigen met een tuchtraad. Na een jarenlange strijd van UPEX verscheen in 2011 de wettekst die de erkenning en bescherming van de titel van automobieldeskundige en de organisatie en reglementering van het beroep mogelijk maakt. De wet voorziet ook in de oprichting van een beroepsinstituut en UPEX hoopt met de expertise en steun van FVIB en een intense samenwerking met het ministerie hier snel werk van te maken.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster - 0479 44 50 78

kleinUPEX

v.l.n.r.: (boven) André Adriaens (secretaris-generaal UPEX), Jan Sap (secretaris-generaal FVIB),  (onder) Robert Mertens (voorzitter UPEX) en Johan De Leenheer (voorzitter FVIB)