Printversie

Website www.verbeterjezorg.be volgens FVIB geen verbetering gezondheidszorg

Op de site www.verbeterjezorg.be kunnen patiënten sinds kort hun behandeling bij de zorgverstrekker evalueren of suggesties posten. FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen,  betwijfelt of dit de gezondheidszorg ten goede komt. “Zorgverstrekkers hebben met hun patiënt een nauwe vertrouwensband en zijn een eerste aanspreekpunt. Maar dat moet wederzijds zijn”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB.  “Zorgverstrekkers gaan prat op de kwaliteit van hun dienstverlening. Maar als patiënten toch suggesties zouden hebben voor de behandeling of ontevreden zijn, dan zijn de zorgverstrekkers de eerste om ernaar te luisteren.  Zo kunnen ze samen tot een oplossing komen. Een website waar eenzijdig een – vaak negatieve – mening geventileerd wordt, kan geen goede zaak zijn. Er bestaat al een klaagmuur.” De Federatie vraagt zich ook af welk nut of meerwaarde een dergelijk internetforum voor patiënten heeft. De patiënt heeft sowieso keuzevrijheid van zorgverstrekker. Een site zal dit niet veranderen.

FVIB brengt dit dossier op haar maandelijks overleg van zelfstandige zorgverstrekkers waarin zowel apothekers (APB), artsen (VAS), kinesitherapeuten (Axxon), tandartsen (VVT) en zelfstandig verpleegkundigen (NVKVV) vertegenwoordigd zijn. Samen zullen ze site evalueren en voorstellen formuleren die ten goede komen van zowel de patiënt als de zorgverstrekker.