Printversie

Ontmoeting met MKB Nederland

Op 9 september 2010 vond een ontmoeting plaats tussen afgevaardigden van onze Federatie met afgevaardigden van MKB Nederland. Er was hierbij zowel aandacht voor syndicale dossiers als voor de werking van organisaties met dienstverleners in het algemeen en van beroepsorganisaties in het bijzonder.