Printversie

Voorziet u reeds een elektronisch betaalmiddel?

Het zit er al een tijd aan te komen maar vanaf 1 juli 2022 is het zover, vanaf dan bent u als vrije beroeper verplicht om minstens één ander betaalmiddel dan cash geld te aanvaarden. U kan vrij kiezen welk betaalmiddel u voorziet en u kan nog steeds betalingen met cash geld aanvaarden. Ook overschrijvingen worden als een geldig ‘ander betaalmiddel’ aanvaard.

 

De voorbije jaren namende diverse elektronische betaalmiddelen enorm toe aan belang, de coronacrisis versterkte deze tendens nog meer. Reeds voor de corona- crisis gaven steeds meer consumenten de voorkeur aan elektronisch betalen, 11% van de consumenten gaf zelfs aan een winkel te verlaten als er niet elektro- nisch betaald kon worden. Met de verplichting om vanaf 1 juli 2022 een ander betaalmiddel dan cash geld te aanvaarden, speelt Minister van Financiën Van Peteghem in op deze vraag.

 

Welk betaalmiddel kiezen?
Met de opkomst van een ruim aanbod aan betaalbare elektronische betaalmid- delen, is het voor u als vrije beroepsbeoefenaar haalbaar om deze keuze af te stem- men op de noden van uw cliënteel. Heel wat betalingen verlopen via het gebruik van een bankkaart, daarvoor heeft u nog steeds een betaalterminal nodig. Het gebruik van een betaalterminal heeft tot voor- deel dat deze vrij veel vormen van betalingen aanvaardt (o.a. visakaarten, Payconiq ...). Qua kosten dient u hiervoor rekening te houden met een aankoopprijs (€400 tot €900) of een maandelijkse huurprijs (€20 à €70). Een goedkoper alternatief kan een miniterminal zijn, die vanaf €99,00 kan worden aangekocht.

Naast de ‘klassieke’ betaalter- minal bestaan er ook heel wat nieuwe betaalmogelijkheden die vaak geen aanschafkost met zich meebrengen. Denk maar aan Payconiq by Bancontact of andere apps die u op uw smartphone kan installeren. Naast de aanschafkosten, zijn er doorgaans ook transactiekosten verbonden aan de elektronische betaal- mogelijkheden. Ook deze liggen hoger bij de klassieke kaartbetaling (± 12 eurocent per transactie) dan bij de nieuwere betaalmiddelen (± € 6 eurocent).

Het voordeel van deze nieuwe betaalmiddelen is zonder twijfel de lage kostprijs, het nadeel is dat niet iedereen over deze tools beschikt waar de meeste consumenten wel een bankkaart bij zich hebben. Werkt u met betaling via overschrijving of factuur? Dan hoeft u niets te veranderen. Dit geldt immers ook als een elektronisch alternatief voor cash betalen.

 

Hoeveel kosten die verschillende betaalmiddelen?
Het is helaas onmogelijk precies te zeggen hoeveel elektronisch betalen kost, omdat er zoveel methoden zijn en elke methode meestal verschillende tarief- formules kent. Stel dat u aan uw cliënt of patiënt diensten verleent voor een bedrag van 20 euro, dan zal de kostprijs die u voor die transactie betaalt ongeveer de volgende zijn:

  • Bancontactbetaling: ongeveer 12 eurocent (hoe meer maandelijkse transacties hoe lager de prijs)

  • Payconiq: 6 eurocent

  • Kredietkaart: ongeveer 20 eurocent (Mastercard, Visa) tot €0,6 (American Expres, Diners ...)

  • Cash: ongeveer 30 eurocent (Cash is NIET gratis! Los van de manipulatiekost en het veiligheidsrisico is ook aan het storten van geld bij de bank een kostprijs verbonden). 

Stel dat het bedrag waarvoor u diensten verleent hoger ligt en schommelt rond de 1.000 euro, dan zal de kostprijs die u betaalt ongeveer de volgende zijn:

  • Bancontactbetaling: ongeveer 12 eurocent (hoe meer maandelijkse transacties hoe lager de prijs)

  • Payconiq: 6 eurocent

  • Kredietkaart: ongeveer 10 euro (Mastercard, Visa)tot 30 euro (American Expres, Diners ...)

  • Cash: ongeveer 29 eurocent

Recent getweet
28 oktober
@StormeMichael @BOVYN Bedankt voor uw aanwezigheid en hopelijk tot volgend jaar! >)