Printversie

Federatie over 'geprivilegieerde' vrije beroepers in de pers: "Dit verhaal klopt gewoon niet"

De Federatie Vrije Beroepen reageert verrast en ontstemd op de vandaag verschenen berichtgeving over de 'te grote bescherming van vrije beroepers, die de instroom en normale concurrentie zouden afschermen, met extra hoge inkomsten voor de gevestigde vrije beroepers tot gevolg.' "Als bepaalde regels, formaliteiten en procedures te rigide zouden zijn, moeten en kunnen die worden herbekeken", zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie.  "Zonder taboes. Maar beweren dat die regels van het vrij beroep een afgeschermd, gepriviligieerd bastion maken, klopt voor geen meter. De werkelijkheid is net omgekeerd. Heel wat vrije beroepssectoren bereiken het kritische verzadigingspunt door een (te) grote instroom, waardoor veel beoefenaars nauwelijks nog hun brood verdienen."

"Kijk naar de recente Startersatlas van UNIZO, Graydon en UCM, waaruit andermaal blijkt hoe de vrije beroepen het tweede grootst nieuwe starters verwelkomen", gaat Jan Sap van de Federatie verder. "Een gelijkaardig beeld in onze Polsslag van het Vrije Beroep, eveneens gebaseerd op officiële cijfers. België telde afgelopen jaar maar liefst 314.374 zelfstandige vrije beroepers op een totaal van 1.058.522 zelfstandige ondernemers. Zo groeide, bijvoorbeeld, het aantal dierenartsen met 15 %, het aantal architecten met 22 % en de hoeveelheid advocaten met 23 %. Die populariteit is aan de ene kant goed nieuws en mede het gevolg van de democratisering van ons onderwijs. Maar het betekent anderzijds dat de beschikbare opdrachten onder steeds meer beoefenaars moeten worden verdeeld. Gevolg: heel wat advocaten, dierenartsen, architecten... hebben het moeilijk om rond te komen. In deze context moeten we ons durven afvragen of de toegang tot al die vrije beroepen niet net 'te makkelijk' in plaats van 'te moeilijk is'..."

Is er dan helemaal geen probleem van overreglementering? "Toch wel", aldus nog Jan Sap van de Federatie, "Maar die manifesteert zich niet op het vlak van de toegang tot het beroep. Het probleem ligt hier vooral bij de alsmaar nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen die de overheid de vrije beroepers oplegt, ten dienste van de cliënten. Denk daarbij aan de anti-witwasverplichtingen voor economische en juridische beroepen, aan de verzekeringsplicht voor architecten...). Die maken de uitoefening van deze vrije beroepen alsmaar complexer, risicovoller en minder rendabel. Dat de beleidsmakers dáár maar eens eerst iets aan doen. Vanuit de Federatie willen we alvast creatief meewerken aan oplossingen."

 

Meer weten? Contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be