Printversie

Federatie n.a.v. 'Week van de zorg': "Zelfstandige zorgverstrekkers vragen toegankelijk speelveld"

Op deze Dag van de Eerste Lijn willen de Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten beroepsorganisaties uit de zorgsector het moment aangrijpen om de zelfstandige zorgverstrekkers te positioneren in “de Week van de Zorg”. In België zijn er 104.877 zelfstandige zorgverstrekkers, een stijging van 30% t.o.v. 2006. Al deze professionals vormen het kloppend hart van onze zorg. Samen met de andere zorgaanbieders dragen zij de gezondheidszorg in Vlaanderen, zeker in de eerste lijn. Om hierin nog beter te worden, willen de zelfstandige zorgverstrekkers nog meer samenwerken.

En dat vraagt om een toegankelijk speelveld.


Financiële ondersteuning van de organisatie en de samenwerking

De Federatie Vrije Beroepen vraagt een gelijk speelveld voor alle zorgverstrekkers, of men binnen een voorziening of ziekenhuis werkt dan wel zorg aanbiedt binnen een zelfstandige praktijk. Want een eigen praktijk of samenwerkingsverband uit de grond stampen is voor vele zelfstandigen, omwille van onder meer financiële redenen, moeilijker geworden.
Daarom moet de mogelijkheid onderzocht worden om de ondersteuning - naar analogie met deze van het huidige impulsfonds - op te starten voor andere zelfstandige zorgverstrekkers op de eerste lijn.
Vlaanderen voorziet momenteel in ondersteuningsmogelijkheden via het Impulsfonds (Impulseo) voor de vestiging van nieuwe huisartsenpraktijken via een renteloze lening of premies o.a. voor de aanwerving van praktijk -of onthaalmedewerkers. Over de periode 2015 tot 2017 deden in totaal 463 huisartsen beroep op een premie en werden er 302 renteloze leningen toegekend. Het aantal premies voor artsen is in 2017 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015. De Federatie Vrije Beroepen is vragende partij om deze ondersteuning ook uit te breiden naar andere zorgverstrekkers uit de eerste lijn.

De zorgsector is populair

Het aantal zelfstandige starters in de zorgsector neemt dag na dag toe. In 2016 zijn er bijna 9.000 zelfstandigen gestart in de zorgsector. Het totaal aantal zelfstandigen in de zorg is gestegen met 30% sinds 2006, momenteel zijn er 104.877 zelfstandigen in de zorg actief. “Maar is dit voldoende om tegemoet te komen aan de toekomstige gezondheidsnoden?”, vraagt de Federatie zich af.
Daarnaast klinkt de vraag naar een beter evenwicht tussen werk en privé ook steeds luider. De Federatie blijft werken aan een aantrekkelijk klimaat voor alle beroepsbeoefenaars, in het bijzonder diegene die net zijn gestart. Want zij hebben nood aan ondersteuning”, licht de Federatie toe. “Medisch vrije beroepers stellen bijvoorbeeld ook meer dan 59.000 personen te werk. Om hen in de dagdagelijkse praktijkvoering te ondersteunen, bieden we startersgidsen aan, een degelijke opleiding in ondernemersvaardigheden en werken we momenteel aan een project rond modellen voor samenwerken in de zorg.”

 

Logo s_FVB_ZORG

Meer weten? Contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be