Printversie

Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen sluit aan bij Federatie Vrije Beroepen

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV vzw) heeft zich geassocieerd met de Federatie Vrije Beroepen. Voor de Federatie is het intussen de 30e aangesloten organisatie. VBOV vzw wil vooral de rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg bevorderen en promoten. Daarnaast streeft ze naar multidisciplinaire samenwerking zowel op het terrein als beleidsmatig. Onder meer daarvoor ziet ze in de Federatie een belangrijke partner. Onder de vleugels van de Federatie zijn namelijk zo’n 12 beroepsorganisaties uit de medische sector aangesloten. Samen vormen ze het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers.  Dat overleg behartigt de belangen van zelfstandige zorgverstrekkers, neemt gezamenlijke standpunten in, wisselt informatie uit en faciliteert multidisciplinair overleg. Verder vindt VBOV vzw  in de Federatie steun in dossiers als praktijkondersteuning, interdisciplinaire samenwerking en telematicapremie voor de vroedvrouwen. VBOV vzw wil samen met de Federatie ten slotte ook werken aan de verruiming van de opleiding tot vroedvrouw.
 
De VBOV vzw kent een lange geschiedenis. Begin jaren negentig groeide de behoefte om vanuit NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) en de NNBVV (Nationale Neutrale Beroepsvereniging van Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) een eigen beroepsvereniging voor vroedvrouwen op te richten. In 1994 was de VLOV vzw (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen) een feit. In 2016 fuseerde VLOV vzw met de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen (UVV) tot één sterk Vlaamse beroepsorganisatie, de huidige VBOV vzw. 

ondertekening VBOV