Printversie

Een blik achter de schermen van de vaccinatiestrategie

Een blik achter de schermen van de vaccinatiestrategie

In dit artikel, verschenen in De Vrije Beroeper van april 2021 laten we verschillende stakeholders aan het woord die meewerken aan de succesvolle uitrol van de vaccinatiestrategie.

Aan het woord: Edward Van Rossen (Expert Zorg FVB), Hilde Deneyer (Voorzitter OZZ) en Wim Laporte (Lid OZZ voor VBZV).

Lees het artikel hier.

DVB_april_2021_voorblad

Recent getweet
12 mei
<‰We zijn verheugd om te melden dat het KB waarbij de landmeters-experten en de federale raad werden opgenomen als vrij beroep, werd gepubliceerd! >Het resultaat van een sterke samenwerking tussen FVB en KCLE-CRGE om zo deze terechte erkenning te realiseren. #vrijeberoepen