Printversie

FVB ontmoet David Clarinval, minister van zelfstandigen en KMO' s

Foto_overleg_Clarinval_2021

VLNR: Laura De Pot, Anton Smagghe, Marieke Wyckaert, Minister David Clarinval, Tom Dalemans en 
Edward Van Rossen


Het verslag van een eerste constructief gesprek

Deze week ontmoette een delegatie van de Federatie Vrije Beroepen minister David Clarinval, bevoegd voor o.a. zelfstandigen en vrije beroepen. Het overleg verliep zeer constructief. De minister benadrukte herhaaldelijk dat de ondersteuning van ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars één van de kernen van zijn bevoegdheid is. Om deze taak zo goed mogelijk te volbrengen, wil de minister in dialoog treden en samenwerken. Dit voornemen kan de Federatie Vrije Beroepen enkel maar toejuichen.

Tijdens het overleg werden thema’s aangekaart die van bijzonder belang zijn voor het vrije beroep. Een daarvan is de proportionaliteitstoets, een dossier dat de minister en zijn medewerkers nauw  opvolgen en waar de Federatie Vrije Beroepen ook een vinger aan de pols houdt. Bij de omzetting van de Europese wetgeving heeft de Federatie Vrije Beroepen er altijd voor geijverd dat alle betrokken actoren (beroepsorganisaties, ordes en instituten) betrokken zouden worden in het proces. De minister erkent deze noodzaak en zal er op toezien dat ook bij de uitvoering van de wetgeving voldoende wordt overlegd met de sector.

De minister hecht veel belang aan de kracht van deontologie, tucht, ordes en instituten in het vrije beroep en erkent dat voor hen een belangrijke rol is weggelegd. Deontologische regels zijn noodzakelijk om te waken over de waarborgen die een vrije beroepsbeoefenaar dient te bieden aan cliënteel en patiënten met het oog op het algemeen belang. Tegelijkertijd mogen deontologische bepalingen er niet voor zorgen dat de toegang tot het beroep onnodig wordt bemoeilijkt. Dit evenwicht dient zorgvuldig te worden bewaakt.

Het complexe kader aan regelgeving en verplichtingen waarmee vrije beroepsbeoefenaars worden geconfronteerd, werd eveneens aangekaart. De minister heeft begrip hiervoor en wil dit ondersteunen. De Federatie Vrije Beroepen bekijkt hoe zij hierover kan samenwerken met het kabinet.

Uit het overleg bleek duidelijk dat de minister de vragen en bekommernissen van het vrije beroep met een open geest bekijkt. Deze visie geeft ons vertrouwen in een vlotte samenwerking de komende jaren. Wij kijken er alvast naar uit.

Recent getweet
10 juni
=¡ Nieuwe inzichten verwerven rond de bedrijfsvoering van uw praktijk of kantoor? =â Binnen 1 week start het avondtraject van ons #OndernemersForum : schrijf u nog snel in! =I https://t.co/ELf5MNDwBc @UNIZOvzw @VLAIO_be #vrijeberoepen #ondernemen #toekomstgericht https://t.co/hlmpnRVSaX