Printversie

TIP: Check uw UNISONO-factuur

Wanneer u muziek afspeelt in uw kantoor of praktijk, bv. in de wachtruimte, dan dient u hiervoor een vergoeding te betalen. Deze vergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de auteur van het stuk (Sabam) en een vergoeding voor de uitvoerder (de billijke vergoeding).

De Federatie Vrije Beroepen zorgde ervoor dat vrije beroepsbeoefenaars sedert januari 2018, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden, vrijgesteld zijn van de betaling van de billijke vergoeding. In de praktijk betekent dit dat de meeste vrije beroepsbeoefenaars enkel nog gehouden zijn tot het betalen van de auteursrechtelijke vergoeding (Sabam).

Wat is er dan nieuw? Sinds januari 2020 is er nog slechts één maatschappij die zowel de vergoeding voor Sabam als de billijke vergoeding invordert. Deze maatschappij kreeg de naam UNISONO. Waar beide vergoedingen vroeger apart werden gefactureerd, worden zij nu dus op één factuur vermeld. Gedurende de eerste facturatieperioden zal het voor UNISONO echter niet altijd duidelijk zijn of u de vrijstelling voor de billijke vergoeding geniet al dan niet. Het is niet ondenkbaar dat een aantal vrije beroepsbeoefenaars een factuur van UNISONO zullen ontvangen waarop zowel Sabam als de billijke vergoeding worden aangerekend. 

Wij raden u dan ook aan om uw factuur van UNISONO goed na te kijken alvorens te betalen. Indien op de factuur een kost wordt aangerekend voor de billijke vergoeding, dient u deze als vrije beroepsbeoefenaar in principe niet te betalen. In dat geval kan u UNISONO contacteren en een creditnota aanvragen.

Recent getweet
23 oktober
Naast onze Polsslag, maakten we een infographic dat de voornaamste cijfers in kaart brengt: 1„ Aantal #zelfstandigen in BelgiŽ 2„ Het aantal dat een #vrijberoep uitoefenen 3„ Nog enkele interessante verdelingen Met dank aan @bwmediatweets voor het realiseren hiervan! https://t.co/CePJlk02rI