Printversie

Afwijking beroepsgeheim bij besmetting COVID-19

In het Belgisch Staatsblad van 29/06/2020 werd het KB nr. 44 betreffende de gegevensverwerking door Sciensano gepubliceerd. Dit besluit is het 'vervolg' op het gekende KB nr. 18 dat slechts werking had tot vandaag (30/06/2020). Deze kan u hier raadplegen.

Op aandringen van de Federatie Vrije Beroepen werd nu ook aandacht besteed aan de vrije beroepsbeoefenaars die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. KB nr. 44 bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met Covid-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden i.h.k.v. hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden.

De Federatie Vrije Beroepen heeft de voorbije weken geijverd voor een duidelijke regeling voor vrije beroepsbeoefenaars die willen meewerken aan het contactonderzoek. Het doet ons plezier om vast te stellen dat aandacht werd besteed aan deze noden. Wij moedigen alle vrije beroepsbeoefenaars aan om mee te werken aan het contactonderzoek.

We lazen dit nieuws samen met u en hielden eraan u onmiddellijk te informeren. In de loop van deze week volgt verdere informatie en ondersteuning.

Recent getweet
26 november
@AntonSmagghe , onze secretaris-generaal, sloot het panelgesprek op het inspiratiecafé af met: "Het misverstand rond vrije beroepers is dat kennis en deontologie de kern zijn, maar de maatschappelijke meerwaarde is minstens even belangrijk." @UNIZO_OVL #inspire #vrijeberoepen https://t.co/VmvoLG5IBn