Printversie

Axxon, representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, sluit aan bij FVIB

Axxon, de enige representatieve kinesitherapeutenorganisatie in België, sloot vandaag een samenwerkingsovereenkomst met de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele beroepen (FVIB). Axxon is de fusie van de voormalige grote organisaties AKB en KinesitherapeutenKartel. Deze laatste was al met FVIB geassocieerd. Maar ook Axxon kiest dus bewust voor een associatie met de interprofessionele organisatie FVIB. “Ervaringsuitwisseling en overleg is onontbeerlijk wanneer je wil wegen op het beleid. En dat vinden we bij FVIB”, zegt Axxon-voorzitter Luc Lemense. “FVIB biedt organisaties uit de medische sector van het vrije beroep een overlegplatform aan. Bovendien kan FVIB als koepelorganisatie de belangen van alle vrije beroepers op alle niveaus en bij verschillende instanties afdwingen”, vult FVIB-secretaris-generaal Jan Sap aan. Via de associatie met FVIB wil Axxon vooral werken aan een betere honorering voor kinesitherapeuten, de uniformiteit in diploma’s in beide landsdelen en een wettelijke basis voor preventiebeleid door kinesitherapeuten.

Axxon is de samensmelting van alle bestaande kinesitherapeutenorganisaties van België. Zij verdedigt de belangen van alle kinesitherapeuten én hun patiënten. De organisatie is federaal georganiseerd met twee sterke regionale vleugels. Axxon vertegenwoordigt België in de WCPT (World Confederation for Physical Therapy). De organisatie zet vooral in op kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie via het in 2007 opgestarte pilootproject Pro-Q-Kine. In samenwerking met het RIZIV en de verzekeringsinstellingen zoekt Pro-Q-Kine naar een geïntegreerd en gehonoreerd systeem van navorming, gebaseerd op zelfevaluatie, intercollegiale toetsing en kwaliteitsindicatoren. 

Door de samenwerking met FVIB wil Axxon het onderscheid in diploma kinesitherapie tussen beide landsdelen aankaarten. In Vlaanderen zal in de toekomst enkel een vijfjarige opleiding aan de universiteit bestaan. De hogescholen zullen in de universiteiten geïntegreerd zijn. Parallel zal in Wallonië daarentegen een veralgemeende vierjarige opleiding aan de hogescholen én universiteiten lopen. Daarnaast vraag Axxon dringend een betere honorering voor zelfstandige kinesitherapeuten.  Nog veel te vaak trekken kinesitherapeuten naar onze noorderburen voor de betere financiële regeling daar. Ten slotte dringt Axxon aan op een wettelijk kader voor preventiebeleid door kinesitherapeuten. In deze maatschappij anno 2010 zetten stress, bewegingsarmoede, overgewicht en vergrijzing de begroting in de gezondheidszorg steeds meer onder druk. Via preventieve coaching en professionele begeleiding zouden kinesitherapeuten nochtans heel wat klachten kunnen vermijden.  

100325 samenwerkingsovereenkomst FVIB-AXXON Jan Sap, Stefaan Pieters en Michel Schotte-foto Luk Collet-7229

v.l.n.r. co-voorzitter Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie Stefaan Peeters, FVIB secretaris-generaal Jan Sap en co-voorzitter Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie Michel Schotte