Printversie

Federatie Vrije Beroepen n.a.v. hervorming Orde van Geneesheren: Helft vrije beroepen niet tevreden over werking Orde

Kwart kent werking tuchtprocedure niet  
Federatie Vrije Beroepen werkt aan model tuchtprocedure

"Niet alle Ordes en Instituten zijn aangepast aan de werking van het vrije beroep anno 2014. De transparantie is vaak zoek, de procedures zijn log en soms duur. Niet alleen voor de beroepsbeoefenaars zelf, maar ook voor hun patiënten en cliënten zijn ze vaak een doolhof", zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, naar aanleiding van de hervormingsplannen van de Orde van Geneesheren. Uit een rondvraag van de Federatie blijkt dat de helft van de vrije beroepen niet tevreden is over de werking van zijn Orde of Instituut. Een kwart kent de werking van de tuchtprocedure niet. "Met andere woorden, een groot deel van de vrije beroepen weet niet wat er gebeurt wanneer een klacht tegen hem wordt ingediend. Dat is zoals spel spelen zonder de spelregels te kennen", aldus de Federatie. Bovendien is elke tuchtprocedure, afhankelijk van vrij beroep tot vrij beroep, verschillend. Voor de consument is dat niet altijd evident. Dit blijkt ook uit de rondvraag. De helft van de klachten komt van cliënten of patiënten. "De consument lijkt niet altijd goed te weten waar ze terecht moeten". De Federatie werkte binnen haar Commissie Deontologie een model tuchtprocedure uit, een uniforme procedure voor alle vrije beroepen, die voor zowel de consument als de vrije beroeper meer transparantie moet brengen.

Ruim een derde van de klachten tegen vrije beroepers is opgestart door de Orde of het Instituut zelf. Een vijfde van de klachten door een collega-beroepsbeoefenaar en de helft door patiënten of cliënten.

Modelprocedure tucht
Het model van tuchtprocedure wil alle bestaande tuchtprocedures van vrije beroepen harmoniseren. Toekomstige Ordes en Instituten kunnen het als leidraad gebruiken. De belangrijkste elementen uit het model zijn:

1. procesvoering kan zowel op papier als elektronisch
2. klager en beroepsbeoefenaar worden op de hoogte gesteld en gehouden én hebben het recht gehoord te worden
3. klager en beroepsbeoefenaar kan op afstand kennisnemen van het procesdossier
4. bemiddeling krijgt een meer prominente rol in de hele procedure
5. de rechtspraak moet geheel of gedeeltelijk (zoals in Nederland) bekend gemaakt worden, zodat er  transparantie is voor zowel de beroepsbeoefenaar als de klager