Printversie

Faillissementen in het vrije beroep

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving op 1 mei 2018 kunnen vrije beroepers, net zoals andere ondernemers, een gerechtelijke reorganisatie aanvragen of failliet gaan. De Federatie Vrije Beroepen wil graag weten hoe groot de impact is op het vrije beroep en op de individuele vrije beroepsbeoefenaar, en had ook aangekondigd hierover regelmatig te rapporteren, maar stelt vast dat het op dit ogenblik onmogelijk is een betrouwbaar beeld te krijgen van het aantal uitgesproken faillissementen. Een van de hoofdredenen hiervoor is een oud zeer: heel wat ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars gebruiken een foutieve NACE-code als ze zich registeren, en dit wordt gecontroleerd noch gecorrigeerd. Elke poging om de werkelijkheid te vatten op grond van foute uitgangspunten is dus gedoemd te mislukken.

De Federatie Vrije Beroepen en haar leden dragen betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Daarom kiest de Federatie er bewust voor om voorlopig niet te communiceren over de faillissementen in het vrije beroep, omdat er op dit moment geen correcte cijfers zijn. De cijfers die circuleren zijn twijfelachting, en men mag daaruit dan ook geen verdere conclusies trekken.

Uitstel mag echter geen afstel zijn. Wij gaan aan de slag met deze informatie en beogen u zo spoedig mogelijk te informeren met correcte cijfers; tegelijkertijd pakken we de problematiek van de verkeerdelijk toegekende NACE-codes aan. Wij houden u verder op de hoogte!

 

Recent getweet
02 juni
RT @ConnectFvb: <¬ Week 4 van onze campagne: bent u al cyberveilig? Het kon niet ontbreken in de lijst: Wat als het nu toch eens fout loopt?&