Printversie

Dienstenpartners SVMB, Intersociale, KMO Direct en OVM worden Zenito

Sinds 1 januari gaat een aantal met FVIB/UNIZO gelieerde diensten voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen samen onder de groepsnaam Zenito. Het gaat om de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen SVMB en Intersociale, om OVMB voor aanvullend pensioen zelfstandigen en om het ondernemingsloket KMO Direct. Onder meer dankzij de intense en structurele samenwerking met FVIB/UNIZO en de dienstengroepen voor werkgevers ADMB en Sofim, kan Zenito zich profileren als dé dienstengroep voor starters, ondernemers en vrije beroepen. Jan Steverlynck, tot 1 januari 2010 gedelegeerd bestuurder van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, is de gedelegeerd bestuurder van Zenito sociaal verzekeringsfonds.

De nieuwe groep Zenito kwam tot stand na een fusie van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en Intersociale. Samen tellen de gefuseerde organisaties ruim 160.000 aangesloten zelfstandigen en 60.000 vennootschappen als klant. Ook Zenito Aanvullend Pensioen, marktleider in aanvullend pensioen voor zelfstandigen en het ondernemingsloket KMO Direct opereren nu onder de naam Zenito. De nieuwe groep telt zo’n 300 medewerkers.

Zenito gaat, met een globale aanpak, voor “een betere zekerheid voor ondernemers”. Zenito legt de nadruk op een doorgedreven persoonlijke dienstverlening op maat van de ondernemers, vrije beroepen én van hun adviseurs zoals onder meer boekhouders, accountants, consultants en sectororganisaties. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met FVIB/UNIZO.

Met 50 kantoren in gans het land wordt Zenito in alle streken van het land de meest toegankelijke dienstengroep voor ondernemers en vrije beroepen. Starters kunnen er terecht voor een diepgaander, persoonlijke begeleiding op maat en voor een snellere opstart. Ondernemers en vrije beroepen vinden er advies en begeleiding voor hun persoonlijke sociale zekerheid in functie van hun eigen situatie en een vlotte afhandeling van de nodige formaliteiten en vergunningen.

FVIB/UNIZO zal daarom Zenito aanbevelen bij al haar leden, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen en bij de sectororganisaties. De ondernemersorganisatie zal daarbij voortdurend waken over de kwaliteit van de dienstverlening in goed overleg met de directie van Zenito. Meer info op www.zenito.be.

Recent getweet
10 juli
RT @LiberformPC336: De manier waarop we op zoek gaan naar een job is de laatste jaren veranderd. Tijdens de coronacrisis is de digitale tre&