Printversie

Wissel aan de top bij UNIZO-Federatie Vrije Beroepen (FVIB)

Accountant Johan De Leenheer benoemd tot voorzitter en Jan Sap tot secretaris-generaal

kleinFVIB_2 De Algemene Vergadering van de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) verkoos gisterenavond, dinsdag 1 december, accountant Johan De Leenheer tot voorzitter en Jan Sap tot secretaris-generaal. Ze volgen respectievelijk Karel Tobback en Katrien Penne op. In hun inhuldigingsspeech gaven  beiden een duidelijke visie op de toekomst van de sector. “België telt vandaag 212.906 vrije beroepers, maar liefst 23% van alle zelfstandigen. Dat aantal zal alleen nog maar toenemen

Meer dan ooit moeten deze vrije beroepen samen met FVIB kunnen inspelen op de drie grote uitdagingen waar het vrije beroep voor staat: administratieve vereenvoudiging, associatievorming en een beperking van de beroepsaansprakelijkheid.”  

Johan De Leenheer (60j), vestigt begin de jaren zeventig zijn accountantskantoor in Kortrijk. Al snel engageert hij zich eerst in de regionale, later in de nationale beroepsorganisatie voor accountants. In het toenmalige Instituut der Accountants (IDAC) is hij actief in de erkenningscommissie en tal van werkgroepen. Hij werkt onder meer mee aan het opstellen van controlenormen voor accountants en bedrijfsrevisoren voor bijzondere mandaten. In 1998 schopt hij het bij IDAC tot voorzitter. Een jaar later implementeert hij er de nieuwe wettelijke structuur dat IDAC omvormt tot Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Hij bleef twee ambtstermijnen voorzitter, tot 2004. Via IAB was hij vertegenwoordigd in de bestuursorganen van FVIB.  

Jan Sap (39j), licentiaat in de rechten, begint zijn loopbaan als advocaat bij kantoor Storme-Leroy-Van Parys-Doolaege in Gent. Drie jaar later verhuist hij naar de studiedienst van UNIZO. Hij groeit door tot adjunct-directeur in 2003. In die periode leidt hij de reorganisatie van de regionale en nationale UNIZO-structuren. In 2006 wordt Jan Sap directeur-generaal. Vanaf vandaag krijgt hij er als secretaris-generaal ook nog de dagelijkse leiding van FVIB bij. 

Drie belangrijke uitdagingen voor de toekomst
Associatievorming
Vandaag werkt één op drie al in een samenwerkingsverband. Associëren lijkt ook de praktijkvorm van de toekomst. Het zoeken naar een evenwicht tussen werk en privé, het vraagstuk van de overdracht van de praktijk, schaalvoordelen en de behoefte aan specialisatie maakt het aantrekkelijk, maar soms ook noodzakelijk om te associëren. FVIB wil vrije beroepen verder informeren over en begeleiden in hun associatievorming. De Federatie heeft hiertoe een Kenniscentrum opgericht. FVIB vraagt de overheid om samenwerken beleidsmatig te ondersteunen met behulp van financiële stimuli.

Beperken van de beroepsaansprakelijkheid
Tot op vandaag blijven vrije beroepers onbeperkt aansprakelijk voor beroepsfouten. Zonder hun verantwoordelijkheid te willen ontlopen dringt de sector aan op een haalbare aansprakelijkheid. De consument stelt vandaag steeds vaker aansprakelijkheidsvorderingen in. Deze kunnen de verzekering van de vrije beroeper niet altijd dekken. Bovendien vinden vrije beroepers altijd maar minder verzekeraars bereid hun aansprakelijkheid te assureren. In het belang van zowel de vrije beroeper als de consument werkt de overheid aan de beperking van de beroepsaansprakelijkheid via een rechtspersoon. FVIB is tevreden met deze evolutie. De Federatie verleent haar medewerking en formuleert concrete voorstellen.   

Administratieve vereenvoudiging
Alle zelfstandigen kampen met een grote administratieve rompslomp. Maar die weegt bij vrije beroepen zwaarder. Door hun maatschappelijke opdracht, moeten zij van overheidswege extra administratie verwerken.  Stilaan komt hierdoor hun eigenlijke beroepsuitoefening in het gedrang. FVIB vraagt een reële afbouw van de administratieve last. De Federatie ziet een oplossing in een betere afstemming tussen de federale en Vlaamse overheid en de verdere uitbouw van e-governement.

Meer info over dit persbericht ?
Jan Sap, secretaris-generaal FVIB, 0476288802

Foto ?
Een foto van de nieuwe voorzitter en secretaris-generaal kan u verkrijgen via iris.mommaerts@unizo.be of 02 238 05 04.

www.fvib.be