Printversie

Sinds 1 juli 2019 inkorting van de carensperiode voor zieke vrije beroepers

Vrije beroepers en bij uitbreiding alle zelfstandigen die ziek worden of tegenslag hebben, kunnen vanaf nu sneller rekenen op een uitkering. Sinds 1 juli 2019 is de wachttijd afgeschaft voor vrije beroepers die langer dan een week ziek zijn of minstens een week niet kunnen werken omdat ze een ongeval hadden. Zij zullen voortaan vanaf de eerste dag worden vergoed. De Federatie Vrije Beroepen en UNIZO vinden de inkorting van de carensperiode "een goed compromis en een belangrijke stap naar een betere bescherming van langdurig arbeidsongeschikte vrije beroepers en zelfstandigen".

Als je als vrije beroeper ziek wordt, dan kreeg je vroeger pas vanaf de 15de dag ziekte een uitkering van het ziekenfonds. Deze periode, ook wel de ‘carensperiode’ genoemd, is sinds 1 juli 2019 ingekort van 14 naar 7 dagen. Dat betekent dat je nog steeds geen uitkering kijgt als je slechts enkele dagen ziek bent.

Ben je langer dan 7 dagen ziek, dan krijg je wel een uitkering. Bovendien ontvang je dan een uitkering vanaf de eerste dag ziekte.

Heb je een ongeval of word je ziek, en zal je waarschijnlijk langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt zijn, dan ga je best op de eerste dag van je ziekte al naar je huisarts. Je vraagt het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in te vullen (een gewoon ziektebriefje volstaat niet). De datum van ondertekening van het attest door je huisarts is namelijk bepalend voor de start van je arbeidsongeschiktheid. 

De termijn om de arbeidsongeschiktheid aan te geven, daalt ook tot zeven dagen. Bezorg het getuigschrift dus binnen de zeven dagen per post en bij voorkeur aangetekend aan je ziekenfonds. 

Nog vragen? Bij Liantis kan je terecht voor meer info.

Recent getweet
24 januari
RT @edwardvanrossen: Wat een symposium, maar vooral wat een monument! Terechte hulde aan @MarcMoens50 door @Maggie_DeBlock @wbeke @PedroFac&