Printversie

Muziek in uw praktijk

Indien er in uw praktijk 'openbaar' muziek wordt afgespeeld (bv. in de wachtruimte), bent u een vergoeding aan SABAM verschuldigd. Ook voor het 'publieke' gebruik van foto's, bijvoorbeeld in brochures of op websites, gelden auteursrechten.   

Wat is SABAM ?

SABAM int auteursrechten voor het publiek afspelen van muziek. SABAM is een privé-vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid erkend is als ‘beheersvennootschap’ of ‘inningsvennootschap’ en op grond hiervan de bevoegdheid heeft om – in opdracht van de aangesloten ‘auteurs’ – hun auteursrechten te innen. De geïnde rechten worden – volgens vaste verdeelsleutels – verdeeld tussen de auteurs (tekstschrijvers/componisten) van muziek, dit in ruil voor het publiek gebruik van hun repertoire.

Opgelet: Naast de vergoeding voor auteursrechten is er een bijkomende vergoeding verschuldigd voor naburige rechten, de zogenaamde billijke vergoeding. Dit is een vergoeding voor de uitvoerende artiesten en producenten.

Het auteursrecht is beperkt in de tijd: enkel de muziek van een componist of tekstschrijver die minder dan 70 jaar geleden overleden is, geniet bescherming. Voor klassieke muziek is dus geen vergoeding verschuldigd aan SABAM, tenzij uiteraard de compositie recent nog bewerkt werd door een ander componist. Voor klassieke muziek moet je wel nog de billijke vergoeding betalen. 

Nieuwe tariefregeling

Onlangs bedongen VBO, Unizo en UCM in overleg met SABAM en SIMIM een bijzondere tariefregeling. 

  • Verschillende types van ondernemingen komen in aanmerking voor een bijzondere tariefregeling. Dit is voortaan altijd mogelijk voor twee categorieën van ondernemingen, namelijk ondernemingen met een publieke bedrijfsruimte (vb. winkel, showroom of horecazaak), of ondernemingen waarin minstens 75% van het personeel geen muziek kan beluisteren.  Zo zal bvb een supermarkt met 30 werknemers met een winkeloppervlakte van 1.500 m² en een totale vloeroppervlakte van 2.000 m² 233,94 € betalen in plaats van 691,43 € voor de muziek op de werkplaats. Zo zal een onderneming met 80 werknemers waarvan slechts 16 werknemers muziek kunnen beluisteren op de werkplaats 441,08 € betalen in plaats van 894,29 €.  De onderneming die niet tot deze twee categorieën behoort, en waarvan de algemene tariefregeling onaangepast is aan de specifieke bedrijfssituatie, kan ook in overleg met UNISONO een bijzondere regeling uitwerken. Belangrijk is dat de ondernemingen die reeds een licentieovereenkomst hebben afgesloten volgens de algemene UNISONO-regeling, ook nog een bijzondere tariefregeling kunnen bekomen als zij binnen het toepassingsgebied vallen. Tenslotte is een bijzondere  tariefregeling ook mogelijk op sectoraal niveau, of voor ondernemingsgroepen.
  • Het bijzonder tarief bevat meerdere voordelen. Het levert de onderneming een aanzienlijk voordeel in geld op in vergelijking met het algemeen tarief. Het bijzonder tarief is niet gebaseerd op het totaal aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) in de sociale balans, maar op een verminderd aantal VTE’s waarbij de oppervlakte van de publieke bedrijfsruimtes of het personeel dat niet in staat is om muziek te beluisteren, verrekend wordt. Voor de onderneming die al aangifte en betaling gedaan heeft volgens de algemene tariefregeling, wordt het verschil tussen het algemeen tarief en het bijzonder tarief in mindering gebracht op de factuur van de eerstvolgende vervaldag.
  • Ondernemingen kunnen gebruik maken van het bijzonder tarief door een aanvraag tot UNISONO te richten door middel van een eenvoudig aangifteformulier. Klik hier voor alle praktische informatie, tarieven en een modelformulier met een duidelijk onderscheid naargelang de onderneming al dan niet voor het eerst aangifte doet.

Met dank aan en meer info bij www.unizo.be/sabam