Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Geen veralgemening derdebetalerssysteem  Verbod multidisciplinair samenwerken herbekijken

Patiënten moeten bewust blijven van de kost van gezondheidszorg
Multidisciplinair samenwerken voor huisartsen deontologisch onmogelijk  - verbod herbekijken

Belgen stellen in vergelijking met andere Europese landen een doktersbezoek te lang uit om financiële redenen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep pleit onder andere voor een veralgemening van het derdebetalerssysteem om de drempel voor patiënten om naar de dokter te gaan te verlagen. Bij een derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het remgeld. Het systeem geldt niet alleen voor huisartsen, maar ook voor andere zelfstandige zorgverstrekkers zoals tandartsen, verpleegkundigen of kinesitherapeuten. De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, vindt een veralgemening geen goed idee. “Mensen die het niet breed hebben, moeten naar de dokter durven gaan. Het derdebetalerssysteem promoten en meer bekend maken, daar kunnen we ons volledig in vinden. Maar het systeem veralgemenen, is een brug te ver”, zegt de UNIZO Federatie Vrije Beroepen. De Federatie wijst erop dat bij een veralgemening de drempel voor iedereen verlaagt, met onnodige consultaties en een mogelijke overconsumptie als gevolg. Een meerkost waarvoor de belastingbetaler zal moeten opdraaien. De onderzoeksgroep van de Universiteit van Gent stipt in het onderzoek ook het gebrek aan multidisciplinaire samenwerking aan, een praktijkvorm waarin huisartsen samenwerken met andere medische beroepen zoals bijvoorbeeld kinesitherapeuten of verplegers. Volgens de Universiteit Gent gebeurt het nog te veel informeel. De Federatie Vrije Beroepen wijst erop dat de deontologie huisartsen verbiedt om multidisciplinair te gaan samenwerken. “Nochtans zijn verschillende zorgberoepen vragende partij, zo blijkt uit eigen onderzoek”, besluit de Federatie. De Federatie vraagt om het deontologisch verbod om multidisciplinair samen te werken te herbekijken om zo tegemoet te komen aan de huidige zorgrealiteit. De Federatie verwijst ook naar Nederland en Duitsland waar multidisciplinair samenwerken voor huisartsen al jaren mogelijk is. De Federatie Vrije Beroepen beschikt over heel wat expertise rond associatievorming en begeleidt vrije beroepen hierin.

De deontologie van huisartsen, bepaald door de Orde van Geneesheren, omschrijft uitdrukkelijk dat het artsen enkel is toegestaan om samen te werken met artsen die zijn ingeschreven in de lijst van de Orde van Geneesheren. Alle artsen zijn verplicht om zich aan deze deontologie te houden. Formeel samenwerken met bijvoorbeeld tandartsen, verpleegkundigen of psychologen is dus verboden. Volgens de Federatie is dit standpunt achterhaald en moet samenwerking tussen verschillende disciplines als tussen verschillende beroepen als dat zowel economisch-organisatorisch als medisch-therapeutisch voordeel oplevert. Vrije beroepen die willen associëren, kunnen op de website van de Federatie terecht voor info, advies en begeleiding.

Veralgemening derdebetalerssysteem duur
De Federatie wijst erop dat de gezondheidszorg nu al jaarlijks 10 procent van het Bruto Nationaal Product, ofwel zo’n 38 miljard euro kost. Met een veralgemening van het derdebetalerssysteem zal dat aandeel nog oplopen. Daarnaast wijst de Federatie erop dat patiënten op den duur niet meer zullen weten wat gezondheidszorg kost. “Mensen moeten zich bewust blijven van de kost van gezondheidszorg. Naar de dokter ga je omdat het echt nodig is”. De Federatie wijst er bovendien op dat huisartsen, maar ook andere zelfstandige zorgverstrekkers, nu al vanuit hun sociale bewogenheid naar oplossingen zoeken bij financiële moeilijkheden van hun patiënt, zoals het systeem van uitgestelde betaling. Volgens de Federatie Vrije Beroepen komt de huidige regeling voldoende tegemoet aan de bestaande noden en behoeften. Wie in aanmerking komt, kan gebruik maken van het systeem van derdebetalersregeling.