Printversie

Publicaties

AssociŽren stap voor stap

coverklein

Veel vrije beroepers werken in een samenwerkingsverband. Het aantal geassocieerde beroepsbeoefenaars neemt nog dag na dag toe.

Onlogisch is deze evolutie niet. Vrije beroepers worden geconfronteerd met onder meer een enorme toename van kennis en wetenschap, schaalvergroting en steeds veeleisender cliënteel. Daarnaast klinkt de roep naar een beter evenwicht tussen werk en privé steeds luider. Een bijkomende reden is dat het uit de grond stampen van een eigen praktijk voor vele jonge beroepsbeoefenaars, omwille van onder meer financiële redenen, moeilijker geworden is. Oudere beroepsbeoefenaars zien samenwerken met een jongere associé als een garantie op de continuïteit en overdracht van de praktijk. Ten slotte is alleen werken in veel vrije beroepen omwille van vakinhoudelijke vereisten en de toevloed aan administratie onmogelijk geworden.

Velen zijn zich bewust van de voordelen en kansen die samenwerken biedt en kiezen daarom overtuigd voor een samenwerkingsverband. Associëren stimuleert innovatieve en kwaliteitsvolle dienstverlening en fungeert als deeltjesversneller van strategische competenties. Het kan bovendien een antwoord bieden op de hoge werkdruk, de nood aan specialisatie, de overdracht van de praktijk en de torenhoge investeringskosten.

Het aangaan van een samenwerkingsverband doet u echter niet holderdebolder. Samenwerken vraagt een grondige voorbereiding en informatievergaring. Het is een proces, een evolutie. U doet het Stap voor Stap.

Met deze publicatie uit 2009 probeerde de Federatie Vrije Beroepen het pad tot samenwerken wat te effenen en vrije beroepers op een beknopte manier wegwijs te maken in de stappen die ze daarbij zeker niet mogen overslaan. 

 

Deze publicatie is helaas UITVERKOCHT.