Printversie

FVIB en KCLE over regeling aansprakelijkheid landmeters-experten: Meer bescherming voor zowel de landmeter-expert als de cliŽnt"

  • Privévermogen landmeter-expert gevrijwaard 
  • Goede zaak voor cliënt
  • Uitbreiding naar alle vrije beroepen noodzakelijk

“Het zwaard van Damocles hangt niet langer boven het hoofd van de vele landmeters-experten”, reageren de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en de bij haar aangesloten Koninklijke Confederatie van Landmeters-Experten (KCLE) op de beslissing van de ministerraad vandaag. Deze keurde het wetsontwerp goed dat landmeters-experten toelaat hun beroep uit te oefenen door een rechtspersoon. Zo kunnen ze via die vennootschap ook hun aansprakelijkheid beperken.  “Een belangrijke mijlpaal voor het beroep van landmeter-expert”, aldus FVIB en KCLE. Volgens de organisaties blijft het privévermogen van de landmeter-expert en zijn familie zo beschermd tegen de risico’s die aan het beroep zijn verbonden. Ook de cliënt heeft baat bij de beperking. FVIB pleit ervoor om dit initiatief uit te breiden naar alle vrije beroepen. “Nu is een beperking van de aansprakelijkheid via een vennootschap enkel mogelijk voor economische beroepen, architecten en nu dus binnenkort voor landmeters-experten.  Deze ongelijkheid in stand houden, heeft geen enkele zin”, besluit FVIB.

Om als landmeter-expert de aansprakelijkheid te kunnen regelen via een vennootschap, moet die vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon  natuurlijke personen zijn die het beroep van landmeter-expert mogen oefenen. Het doel en de activiteiten van de vennootschap moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de  uitoefening van het beroep van landmeter-expert en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn. Als de vennootschap een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen is, moeten de aandelen op naam zijn. Ten minste 60%  van de aandelen, alsook van de stemrechten, moeten in het bezit zijn van natuurlijke personen die het beroep van landmeter-expert mogen oefenen. De andere aandelen mogen in het bezit zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen, zolang deze een beroep uitoefenen die niet onverenigbaar is en die gemeld zijn  bij de Federale Raad van landmeters-experten.

Gelijkaardige regeling aansprakelijkheid voor alle vrije beroepen
Sinds 2006 kunnen architecten hun aansprakelijkheid beperken via een vennootschap. In 2009 volgden de economische beroepen. Binnenkort is het nu dus de beurt aan landmeters-experten. FVIB is al langer vragende partij om dit voor alle vrije beroepen mogelijk te maken, in overleg met de betrokken organisaties. FVIB benadrukt ten slotte dat ook de cliënt baat heeft bij een limitering van de beroepsaansprakelijkheid van zijn dienstverlener. Zo zou een cliënt of patiënt niet langer in de onzekerheid leven of zijn geleden schade al dan niet wordt vergoed.