Printversie

Federatie Vrije Beroepen over gerichte controles op vrije beroepen door de fiscus: "Vrije en intellectuele beroepen ten onrechte geviseerd"

“Als Financiën gespecialiseerde controleambtenaren uitstuurt om enkel en alleen de vennootschappen van vrije en intellectuele beroepen te controleren, dan kan ik niet anders dan dat 'viseren' noemen", reageert Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) op het bericht vandaag in De Tijd. Duizenden vrije en intellectuele beroepen - zoals advocaten, apothekers, boekhouders, tandartsen, vertalers-tolken - mogen zich binnenkort aan een controle verwachten. De centraal gestuurde controleurs nemen de inkomstenbelasting onder de loep en gaan na of er niet gesjoemeld werd met omzetten of opbrengsten. "Een verkeerd signaal", aldus FVIB, "Zeker net nu vennootschappen voor veel vrije beroepen bijna noodzakelijk worden". Want, zo benadrukt FVIB, meer en meer vrije beroepen stappen in een associatie met collega's. Een vennootschap is daarbij dikwijls de juridisch en bedrijfseconomisch beste manier om die samenwerking te beheren. En daarnaast richten veel vrije beroepen een vennootschap op om hun beroepsaansprakelijkheid te beperken. Voorlopig is dat enkel mogelijk voor architecten en de cijferberoepen, maar er liggen wetgevende initiatieven op tafel op dat voor alle vrije beroepen mogelijk te maken. Frauduleuze praktijken moeten eruit en controles kunnen,  "zolang deze op een correcte en objectieve manier gebeuren en vrije beroepen al niet op voorhand als 'sjoemelaars' bestempeld worden", besluit FVIB. 
 
De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen herinnert dat vennootschappen én managementvennootschappen aan wettelijke voorwaarden gebonden zijn. Zo moet onder meer een substantieel bedrag worden uitgekeerd als gewoon loon, belast volgens de regels van de personenbelasting. Daarop moet onder meer bedrijfsvoorheffing worden betaald. Daarenboven wijst FVIB erop dat "foefelen" met de omzet voor vrije beroepen sowieso moeilijk is, omdat sommige inkomsten strikt gecontroleerd worden. Denk maar aan de medische beroepen die RIZIV-attesten moeten afleveren. Gerichte controles lijken dan ook overbodig. 
 
Associatie - aansprakelijkheid
Een bedrijfsvriendelijke fiscaliteit speelt mee in de keuze tot het oprichten van een vennootschap, erkent FVIB. Maar er zijn belangrijkere redenen om een vennootschap op te richten. In de eerste plaats de trend tot associatievorming bij vrije beroepen. Een groepspraktijk van vrije beroepen vergt meer management, investeringen en zorgt ook voor een bescherming van de werknemers en (zelfstandige) medewerkers. Het oprichten van een vennootschap is hiervoor bedrijfseconomisch en juridisch de aangewezen formule. Bovendien richten economische vrije beroepen en architecten een vennootschap op als enige manier om hun beroepsaansprakelijkheid te beperken. De vorm van de vennootschap is overigens  bij wet geregeld. En veel meer dan andere groepen, zien vrije en intellectuele beroepen zich nu al meer geconfronteerd met allerlei controles van alle mogelijke federale, regionale en lokale diensten en ook vanuit hun eigen Instituut, Orde of beroepsorganisatie.

Adviesgids 'Controles en Inspecties' en 'Mijn zaak en de fiscus'
Om ondernemers wegwijs te maken in hun rechten en plichten bij diverse controles, hen tips aan te reiken over hoe om te gaan met de controleur, en om hen meer op uw gemak te stellen, lanceerde de UNIZO Studiedienst het e-book 'Controles en Inspecties'. Het e-book 'Mijn zaak en de fiscus' geeft info en advies over fiscale zaken. Want steeds sneller komen er nieuwe maatregelen bij of worden bestaande regels aangepast. In een uitgebreid hoofdstuk geeft de gids ook een oplijsting van kosten die ondernemers kunnen inbrengen als aftrekbare beroepskosten.FVIB/UNIZO-leden kunnen het e-book gratis downloaden. Niet-leden kunnen een gedrukte versie kopen bij Uitgeverij Minerva. www.unizo.be/adviesgidsen.