Printversie

Integratie van de vrije beroepen in de Kruispuntbank Ondernemingen

Op 23 januari werd met een klein jaar vertraging dan toch de co÷rdinatiewerkgroep ge´nstalleerd die de integratie van de vrije beroepen in de KBO zal begeleiden. Deze co÷rdinatiewerkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, de DAV (dienst administratieve vereenvoudiging), het RSVZ, de kabinetten van de ministers Laruelle, Verwilghen en Van Quickenborne, de Unie van Ondernemingsloketten, en FVIB. Er is beslist om ook drie subwerkgroepen op te richten, die zich respectievelijk over de wettelijke aspecten, de technische aspecten en de communicatie zullen buigen. Ook in deze werkgroepen is FVIB formeel opgenomen, om de wisselwerking met het beroepsveld te garanderen.

>  Info : FVIB-secretaris Katrien Penne, 02/238.05.46 of katrien.penne@unizo.be