Printversie

FVIB infoavond over bemiddeling i.s.m. KMO Contact Antwerpen

'Vermijd langdurige kostelijke procedures. Via bemiddeling uw ondernemersgeschil oplossen ?' - Infoavond in Antwerpen i.s.m. KMO Contact Antwerpen

Bemiddeling als techniek om conflicten op te lossen, lijkt een steeds grotere plaats te gaan innemen in de juridische wereld. Bij bemiddeling spelen de betrokken partijen in een geschil zelf een actieve rol bij het vinden van oplossingen, ondersteund door een bemiddelaar  notarissen, advocaten en mensen uit de sociale sector. Bemiddeling kan een alternatief vormen voor een (dure) rechtzaak, ook voor ondernemers.

FVIB en UNIZO KMO Contact Antwerpen organiseerden daarom op maandag 29 mei de infoavond Via bemiddeling uw ondernemersgeschil snel oplossen? in het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen. Men maakte er kennis met bemiddeling door middel van concrete casussen, praktische oefeningen en theoretische toelichting. Eveneens kreeg men een uiteenzetting over het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen. De avond werd afgesloten met een receptie.