Printversie

Rondetafel 'Samenwerken in onafhankelijkheid : associaties en samenwerkingsvormen voor het vrije beroep'

     
     
 header nieuwsbrief

 1. Programma
 2. Documentatie
 3. Foto's

PROGRAMMA

FVIB-Rondetafel 'Samenwerken in onafhankelijkheid. Associëren hoeft geen nachtmerrie te zijn' - 28 november, Brussel

Op 28 november l.l. vond in Brussel de FVIB-Rondetafel 'Samenwerken in onafhankelijkheid' plaats.  De Rondetafel kon rekenen op een meer dan gematigde opkomst. Bijna 300 beoefenaars van het vrije beroep namen deel aan de conferentie.

Rondetafel Samenwerken in Onafhankelijkheid

Samenwerken in associatie is steeds meer nodig in het vrije beroep, maar het is allerminst gemakkelijk.  FVIB wil de vrije beroepen verantwoorde informatie en praktische ondersteuning bieden om bij samenwerkingsverbanden en associaties de noodzakelijke onafhankelijkheid te verzorgen.

De Rondetafel 'samenwerken in onafhankelijkheid' presenteerde de inzichten van een kwalitatief onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid naar de randvoorwaarden om van samenwerken in associatie een succes te maken. Naast deze unieke feiten maakte FVIB ook de resultaten bekend van een grootschalige webenquête over samenwerking. FVIB trok op de Rondetafel ook de nodige krijtlijnen voor de beroeporganisaties en de overheid om de vrije beroepen adequaat te ondersteunen zodat ze in onafhankelijkheid kunnen samenwerken.

SAMENWERKEN IN HET VRIJE BEROEP WERKT
Rond vier centrale uitdagingen waren goede praktijken, tips en modellen verzameld. In hoofdzaak op basis van interviews met honderd beroepsbeoefenaars van alle vrije beroepen en dit voor verschillende types van samenwerkingsverbanden. De Rondetafel presenteerde hieruit de voornaamste vaststellingen en aanbevelingen op een praktijkgerichte manier.

De Rondetafel diepte volgende thema's uit:

1) Hoe kan ik als solo-beroepsbeoefenaar een fusie aangaan met een collega? (Hoe pakken we dit concreet aan? Waaraan moeten we denken? Wanneer doen we het beter niet? Waarover moeten we bij de start al duidelijke afspraken maken?  Wat zeggen de deontologische bepalingen?...)

2) Hoe kan ik mijn beloftevolle medewerker vennoot maken in mijn praktijk?  (Hoe pakken we dit concreet aan? Hoe weet ik of de medewerker het in zich heeft? Via welke wegen kan een medewerker zich 'betaalbaar' inkopen in mijn praktijk?...)

3) Op welke manier kan je de financiën en het inkomen regelen in een associatie? (Hoe doen we dit voor een kostenassociatie?, Welke methoden zijn er om rekening te houden met verschillen in ervaring en productiviteit?,...)

4) Hoe zorgen we ervoor dat we als associés goed blijven samenwerken? (Waarover moet je afspraken maken en wat moet je vermijden?  Hoe verdeel je het werk en andere taken? Wanneer en waarover moet je met je associés overleggen?... )

Getuigenissen en commentaren van ervaren beroepsbeoefenaars uit de vier grote sectoren van het vrije beroep garanderen een onmiddellijke terugkoppeling naar een herkenbare realiteit. U verneemt van collega's rechtuit waarom het kan werken en hoe zij het hebben aangepakt.

PROGRAMMA

 • Verwelkoming door mevrouw Sanderijn Vanleenhove, organisatieconsulent FVIB
 • Inleiding door de heer Karel Van Eetvelt, secretaris-generaal FVIB
 • Toelichting bij de resultaten van de webenquête over samenwerken door mevrouw Katrien Penne, secretaris FVIB
 • Praktische aanbevelingen voor samenwerken in onafhankelijkheid door de heer Paul De Hondt, stafmedewerker SERV STV Innovatie&Arbeid
 • Panelgesprek gemodereerd door FVIB-adviseur mevrouw Katleen Van Havere
  • Bertie De Gauquier, architect bij DBV-Architecten uit Hasselt
  • Erwin Vercammen, accountant bij accountantskantoor Vercammen uit Mortsel
  • Koen Geens, advocaat bij Eubelius in Brussel
  • Dirk Olyslager, Braxburg-apotheker uit Brasschaat 
 • Conclusies en krijtlijnen voor praktijk en beleid door de heer Karel Tobback, voorzitter FVIB

KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE
De deelnemers aan de Rondetafel bekwamen een uitgebreid dossier.  Het dossier is ook een ideeënboek met tal van voorbeelden en praktijkervaringen over de essentiële aandachtspunten voor vrije beroepen die van samenwerking iets willen maken.  U vindt extracten uit dit dossier op de website www.fvib.be/samenwerken.

De Rondetafel past in het FVIB initiatief Kenniscentrum samenwerken in associatie.  Het kenniscentrum biedt de beroeporganisaties en individuele beroepbeoefenaars een gerichte ondersteunende begeleiding en dienstverlening aan bij de managementvraagstukken over samenwerken in associatie. U vindt eveneens meer informatie op www.fvib.be/samenwerken

Dit initiatief kwam tot stand met de steun van ESF.

DOCUMENTATIE

De deelnemers aan de Rondetafel kregen een uitgebreid Rondetafeldossier mee naar huis. Onder meer dit rapport vormt een basis voor het uitgebreide praktijkhandboek 'samenwerken in associatie' dat FVIB begin 2007 uitgeeft. Klik hier voor meer info over het handboek.

Hieronder vindt u enkele interessante extracten uit het Rondetafeldossier.

 • Klik hier voor een beknopt overzicht van de resultaten van de webenquête over samenwerken die FVIB bij meer dan 800 beroepsbeoefenaars afnam
 • Klik hier voor 15 goede praktijken voor samenwerking in associatie
 • Klik hier voor reflecties over samenwerken voor beleid en beroepsorganisaties
 • Klik hier voor de slides van de Rondetafel

FOTOVERSLAG

 

 Sanderijn  KVE katrien 
 Sanderijn Vanleenhove  Karel Van Eetvelt  Katrien Penne
 paul  katleen  panel
 Paul De Hondt Katleen Van Havere  panel v.l.n.r. : Koen Geens, Bertie De Gauquier, Katleen Van Havere, Erwin Vercammen, Dirk Olyslager
 bertie  erwin  koen
 Bertie De Gauquier Erwin Vercammen  Koen Geens
 dirk  KT  zaal
 Dirk Olyslager  Karel Tobback  sfeerbeeld van de zaal

 

 ESF kleurlogo ESF : Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.