Printversie

Geen boete voor Paritair Comité Vrije Beroepen

De evaluatie van de verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao's) voor de jaren 2008 en 2009 bracht een lijst van Paritaire Comités tot stand waar niet aan de verplichtingen inzake vormingsinspanningen werd voldaan. De betrokken werkgevers moeten bijgevolg een boete betalen. Deze boete bedraagt 0.05% van de totale brutoloonmassa. Sinds juni int men deze boetes. FVIB reageerde sterk tegen deze maatregel en probeerde zo veel mogelijk sectoren te vrijwaren. Dat lukte onder meer voor het Paritair Comité voor Vrije Beroepen (PC 336).  Jammer genoeg is dit niet het geval voor het Paritair Comité voor de Apothekers (PC333) (2009) en het Paritair Comité voor de Notarisbedienden PC216 (2008 en 2009).

In de jaren ’90 beslisten de sociale partners om meer transparantie te creëren rond de opleidingsinspanningen binnen ondernemingen. De sociale balans kreeg een luik bij dat de opleidingsinspanningen zou meten. Eveneens viel de beslissing dat over heel België minstens 1,9% van de totale loonmassa naar vorming moest gaan. 

Het generatiepact stelde daarenboven een sanctiemechanisme in op het niveau van de sectoren wanneer die 1,9% niet behaald zou worden. Volgens het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 2007 moeten sectoren een extra cao neerleggen wanneer ze zich tot bijkomende opleidingsinspanningen engageren. Die cao moet aan enkele formele criteria voldoen. 

Wordt de 1,9% niet bereikt (berekend op basis van de sociale balansen die ondernemingen moeten neerleggen) dan moet een boete van 0,05% van de brutoloonmassa betaald worden. Die boete gaat naar het gemeenschappelijk fonds voor betaald educatief verlof.

Procedure
In 2010 evalueerde een Commissie in de NAR/CRB de cao's voor bijkomende opleidingsinspanningen van 2008 en 2009. In 2011 gebeurde hetzelfde voor de cao's van 2010. Dit najaar volgt de evaluatie voor 2011.

Minister Milquet stelde vast dat in 2008 en 2009 de 1,9% niet werd behaald. Alle sectoren zonder correcte cao moesten dus gesanctioneerd worden en bijgevolg een boete betalen. De lijst van de sectoren die onvoldoende inspanningen hebben geleverd, is terug te vinden in het staatsblad. Idem voor 2010. De boetes worden sinds juni geïnd.

Paritair Comité Vrije Beroepen gevrijwaard
FVIB en UNIZO probeerden zo veel mogelijk sectoren van de boete te vrijwaren. Dat lukte onder meer voor het Paritair Comité voor Vrije Beroepen (PC 336). Jammer genoeg is dit niet het geval voor het Paritair Comité voor de Apothekers (PC333) (2009) en het Paritair Comité voor de Notarisbedienden PC216 (2008 en 2009). Evenwel, absolute cijfers werden niet bekeken omdat dit niet in de regelgeving werd overgenomen.  

In het regeerakkoord van vorig jaar liet UNIZO opnemen dat ondernemers en sectoren hun vormingsinspanningen moeten kunnen aantonen.  Op dit moment bereiden de sociale partners een advies voor die de criteria daartoe vastlegt.  Omdat dit advies nog niet af is, blijven de oude regels nog even gelden. 

Klik hier voor alle informatie omtrent het Paritair Comité Vrije Beroepen

Recent getweet
16 oktober
@DeClercqLuc @louis_ide @de_NVA @valerievanpeel @ancapoen @rufijbaeke @jvanovertveldt @vokavzw Met dank aan @cdenv @de_NVA @openvld ! Zoals steeds kijken we uit naar een constructieve samenwerking! Beginnend morgen bij @S_E_R_V met @wbeke, @edwardvanrossen en @hilde_deneyer