Printversie

Voorzitter De Leenheer over waarom hij lid is van UNIZO

UNIZO-lid en voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen Johan De Leenheer is al even lang UNIZO-lid als accountant. Hij raadt andere ondernemers aan dat ook te doen.

 

kleinjohan“Decennia lang al ben ik UNIZO-lid”, vertelt Johan De Leenheer, accountant en voorzitter van de bij UNIZO aangesloten Federatie Vrije Beroepen. “In de nationale UNIZO-raad van bestuur ben ik de woordvoerder van de vrije beroepen. Algemeen UNIZO-directeur Jan Sap, zelf jurist van opleiding, is secretaris-generaal van de Federatie, in dat perspectief bouwt hij bruggen. Het belang van het vrije beroep binnen UNIZO mag je allerminst onderschatten: één op vier zelfstandigen beoefent een vrij beroep. De Federatie Vrije Beroepen, vroeger FVIB, bestaat al ruim een halve eeuw en weet dus van wanten. Nee hoor, we zijn beslist géén corporatische groep, maar hechten wel veel belang aan onze specificiteit en deontologie. Daarvoor vragen we dan ook het nodige respect. Maar we zijn en blijven zelfstandigen en ontwikkelen een eigen economische activiteit. Binnen UNIZO voelen we ons uitermate thuis, we vormen samen een hechte tandem. Zelden of nooit zijn er onderlinge misverstanden of zelfs conflicten. We hebben heel wat raakvlakken, het is een symbiose. UNIZO beschouw ik als dé belangengroepering van alle zelfstandigen, mensen die met eigen middelen, op eigen risico en verantwoordelijkheid en met veel engagement hun brood verdienen. UNIZO vertolkt heel gedreven wat er leeft in de doelgroepen en is ons klankbord naar belangrijke politieke en economische actoren in de samenleving.“

“Samen staan we sterker”

“De Federatie Vrije Beroepen denkt en handelt positief, in nauw overleg met UNIZO. We promoten de doelstellingen en nieuwe projecten van UNIZO en werken stelselmatig mee aan de realisatie van waardevolle initiatieven die de ondernemers ten goede komen. In die optiek vind ik het mijn plicht om als voorzitter van de Federatie aanwezig te zijn op bijvoorbeeld de netwerkactiviteiten van KMO Contact, om tussen pot en pint iets te bereiken. De UNIZO-dienstverlening en –slagkracht is trouwens veel meer waard dan die bescheiden lidmaatschapsbijdrage. Wat onder-scheidt mij als accountant of dierenarts overigens van de overige ondernemers? Weinig of niets, eigenlijk. We hebben onze eigen specificiteit, dat wel. Maar voor het overige leggen we dezelfde inzet aan de dag. Samen staan we sterker in een beweging van mensen die hetzelfde nastreven.”


Nog geen UNIZO-lid? Ontdek onze diensten en privileges op www.unizo.be/ledenvoordelen en kom erbij! 

Voor nog meer getuigenissen en een voorstelling van UNIZO: www.unizo.be/voorstellingsbrochure
 

Recent getweet