Printversie

Ik betaal mijn werknemers aan het minimumloon. Verandert er iets voor mij door dit akkoord?

De minimumlonen worden via een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gekoppeld aan de indexatie via de zogenaamde spilindex. Wanneer deze spilindex is overschreden, stijgen de minimumlonen met 2%. Men verwacht een indexatie begin 2011.

Betaalt u uw werknemers op basis van deze minimumlonen, dan krijgen zij al eerder deze index, met name op 1 december 2010. Het akkoord voorziet immers een voorafname van de index door middel van een verhoging van 14 euro.

Heel concreet zal u als werkgever de indexatie een paar maanden vroeger doorgerekend krijgen. Op het moment van de eigenlijke indexering van de interprofessionele minimumlonen, moet u er over waken dat de werknemers die minimum 22 jaar en 24 maanden anciënniteit hebben in de onderneming, minimum 14 euro meer verdienen dan het hoogste minimumloon.

Voor de andere categorieën van minimulonen verandert er op dat moment niets aangezien de voorafname van de index reeds gebeurd is in december 2010.

Recent getweet
16 oktober
@DeClercqLuc @louis_ide @de_NVA @valerievanpeel @ancapoen @rufijbaeke @jvanovertveldt @vokavzw Met dank aan @cdenv @de_NVA @openvld ! Zoals steeds kijken we uit naar een constructieve samenwerking! Beginnend morgen bij @S_E_R_V met @wbeke, @edwardvanrossen en @hilde_deneyer