Printversie

Ik heb de voorbije jaren telkens een automatische indexering toegepast op de lonen van mijn werknemers. Geeft dit akkoord mij de kans om aan dit systeem van automatische indexering te ontsnappen?

Neen, dit akkoord staat op zich en regelt een aantal minimale vereisten waaraan alle werkgevers van het Paritair Comité Vrije Beroepen moeten voldoen.

Wanneer u vroeger vrijwillig of door een cao op ondernemingsniveau een eigen indexsysteem toepaste of een systeem uit een ander Paritair Comité volgde, moet u bekijken of dit intussen voor de werknemers een verworven recht is. Als het een verworven recht is, dan moet u dit of een gelijkwaardig systeem blijven toepassen.

Nieuwe werkgevers en werkgevers die vroeger geen systeem van automatische index hebben toegepast, hebben ook nu geen verplichting om de automatische index in te voeren of toe te passen.

Recent getweet
16 oktober
@DeClercqLuc @louis_ide @de_NVA @valerievanpeel @ancapoen @rufijbaeke @jvanovertveldt @vokavzw Met dank aan @cdenv @de_NVA @openvld ! Zoals steeds kijken we uit naar een constructieve samenwerking! Beginnend morgen bij @S_E_R_V met @wbeke, @edwardvanrossen en @hilde_deneyer