Printversie

Moet ik bijkomende loonsverhogingen toekennen aan mijn werknemers?

Het antwoord op de vraag hangt af van of u een werkgever bent die al een indexsysteem hanteerde of niet.

Ik hanteerde al een indexsysteem
De cao voorziet voor u geen bijkomende verplichting.

Ik hanteerde nog geen indexsysteem
Het akkoord voorziet voor de werknemers zonder automatische index en die boven het minimumloon worden betaald, een loonsverhoging van 1% op 1 december 2010. Let wel: u mag als werkgever wel alle voordelen laten meetellen die u al toekende in de periode 2009-2010 om die 1% te halen.  Heeft u bijvoorbeeld sinds 1 januari 2010 beslist om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen met 1 euro dan mag u dit verrekenen om de 1% te bereiken. Hetzelfde geldt voor al toegekende loonsverhogingen, premies, inbreng in groepsverzekering enzovoort.

Recent getweet