Printversie

Onze missie

Missie

De Federatie Vrije Beroepen is een interprofessionele organisatie vóór vrije beroepen en heeft tot doel de belangen van de vrije beroepen te behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen en te verdedigen, zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschappelijk vlak. De Federatie Vrije Beroepen wil de vrije beroepen verenigen, informeren en adviseren

Visie

De Federatie Vrije Beroepen streeft ernaar de belangrijkste, de meest representatieve en kwalitatieve interprofessionele organisatie te zijn voor vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel.

Waarden

Kwaliteit in dienstverlening naar leden en beroepsorganisaties

Focus op leden vrije beroepen en de aangesloten beroepsorganisaties van vrije beroepen

Samenwerking met UNIZO en de aangesloten beroepsorganisaties

Streven naar een voortdurende verbetering van onze werking

 

 

Recent getweet