Printversie

Dag van de Eerste Lijn

2018_DvdZ_Mobile_leaderboard_320x100_12maart


U bent ongetwijfeld het initiatief “Dag van de Zorg’ al tegengekomen. Deze traditionele opendeurdag kende vooral een groot succes met opendeurdagen van zorg- en welzijnsvoorzieningen. D
it jaar wordt deze Dag van de Zorg, uitgebreid naar een Week van de Zorg en start vandaag met de Dag van de Eerste Lijn.

De Week van de Zorg start op maandag 12 maart en eindigt op zondag 18 maart.


Zelfstandige zorgverstrekkers dragen uw zorg op handen!

Iedereen heeft wel zijn vertrouwde huisarts en huisapotheker, tandarts, kinesitherapeut bij wie u naast gezondheidsadvies ook altijd terecht kan voor een vriendelijk of troostend woord. Zorgverstrekkers stellen alles in het werk om u advies en zorg te bieden, aangepast aan uw noden. Het is een roeping, een sociaal engagement, een passie. Om hierin nog beter te worden, willen zij nog meer samenwerken met iedereen die actief is in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Lees er hier alles over.

Meer informatie over alle initiatieven vindt u op de website van Week van de Zorg.

 

De eerste lijn?

Of ook de eerstelijnsgezondheidszorg zijn zorgverstrekkers, sociale werkers, hulpverleners, … uit verschillende disciplines. Zij werken samen aan de zorg, ieder vanuit zijn of haar discipline, soms op dezelfde locatie of soms ook niet. Maar altijd staat u, burger en patiënt, centraal. 

Als Federatie Vrije Beroepen willen we u daarover graag iets meer vertellen, in naam van de beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers, op deze dag van de eerste lijn.

De ‘eerste lijn’ staat voor hulp en zorg die rechtstreeks toegankelijk is. Denk maar aan tandartsen, (huis)artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, psychologen en seksuologen, vroedvrouwen, diëtisten ... U merkt het misschien niet, maar aan de zorg die u krijgt, of dit nu een pilletje is of een doorverwijzing naar de dermatoloog, gaat vaak een heel traject vooraf. Samen met minister Vandeurzen willen alle professionals die werken in de eerste lijn, zich nog meer engageren om samen te werken. Dit kan bijvoorbeeld door zich in één gebouw te vestigen ofwel door een sterk netwerk uit te bouwen om samen te werken, zij het niet op dezelfde locatie.

Maar weet u eigenlijk waar ‘zelfstandige zorgverstrekker’ voor staat?

Katrien_Verlinden_0259Zoals het woord zelf zegt, heeft de zorgverstrekker het statuut van zelfstandige. Wanneer er een probleem is, neemt hij of zij zelf dus de verantwoordelijkheid. De zorgverstrekker staat garant voor een vertrouwensrelatie, of het nu om een gezondheidsprobleem gaat of om een persoonlijk verhaal; deze vertrouwensrelatie heeft de hoogste prioriteit en vormt de basis van het beroep. Iets waar u misschien niet onmiddellijk aan denkt, is dat iedereen de vrije keuze heeft om een zorgverstrekker te kiezen. Maar ook toegankelijkheid en nabijheid zijn kenmerken en troeven van zelfstandige zorgverstrekkers. Denk maar aan de huisapotheker, hij staat zeer dicht bij de bevolking. Contact houden met mensen en weten dat je hier en daar het verschil kunt maken, blijft boeiend.

Wist u dat de gezondheidszorg in België tot de beste van Europa behoort?

Toegankelijkheid is één van de grootste troeven. U moet geen zes maanden wachten op een afspraak en kunt rekenen op een degelijke kwaliteit en op terugbetaling. (En dat laatste durven we wel eens te vergeten…) Zorgverstrekkers, of ze nu op zelfstandige basis werken of als werknemer, zijn te vinden in elke stad, in elk dorp. Zij vormen de basis van uw gezondheidszorg, samen met andere sectoren, zoals de sociaal werkers, vrijwilligers in ziekenhuizen… Er zijn meer dan 200.0000 mensen werkzaam in de gezondheidszorg; van ziekenhuizen en revalidatiecentra tot de kinepraktijk en de thuisverpleegkundige. Elk met zijn focus.      


Alle_LOGO s_OZZ

 


 

De Federatie Vrije Beroepen draagt het mandaat namens de representatieve organisaties uit de zorgsector, met name de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Psychologencommissie, Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), Vlaamse Beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen (VBZV), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), Axxon, kwaliteit in kinesitherapie, de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten (VBVD), het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) en de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV).

 

Recent getweet
05 december
Fijne Dag van de Vrijwilliger! En dank u wel voor alle inzet en inspiratie. https://t.co/fGQrtARO0K