Printversie

De vergeten beroepen - edito januari door Jan Sap

De recente fiscale hervormingen brachten een belangrijke wijziging aan met betrekking tot het fiscaal kostenforfait voor zelfstandigen. Groot was onze verbazing toen bleek dat de vrije beroepen – toch ook zelfstandigen - niet zouden kunnen genieten van dit nieuw forfait.

Waarover gaat het juist?

Fiscaal gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen beroepsinkomsten van zelfstandigen en beroepsinkomsten van vrije beroepen. De winstgevende beroepsinkomsten van vrije beroepen worden gekwalificeerd als ‘baten’, die van de andere zelfstandigen worden ‘winsten’ genoemd. Zelfstandigen die winst maken, kunnen tot op heden geen gebruik maken van het kostenforfait en moeten dus sowieso hun werkelijke kosten bewijzen indien ze deze willen aftrekken van hun belastbare basis. Andere zelfstandigen en werknemers kunnen gebruik maken van een kostenforfait en hoeven hun echte beroepskosten niet te bewijzen.

Tot voor kort waren de forfaits gelijk voor werknemers en de zelfstandigen die er gebruik van kunnen maken. De taxshift heeft er echter voor gezorgd dat deze voor werknemers gestegen zijn. De federale regering gaat nu nog een stap verder en breidt het kostenforfait uit naar zelfstandigen die winst maken, een categorie die tot op heden geen gebruik kon maken van een kostenforfait. Het forfait voor deze zelfstandigen wordt op hetzelfde niveau geplaatst als dat voor werknemers, meer bepaald 30% van de winst met een plafond van maximum 4.620 euro. Maar voor zelfstandigen met ‘baten’, de vrije beroepen dus, blijven de tarieven voorlopig zoals ze nu zijn met een absoluut maximum op 4.060 euro. Vanuit de Federatie Vrije Beroepen zien we niet in waarom het nieuw toegekende kostenforfait niet van toepassing zou kunnen zijn op de vrije beroepen. Bovendien is het vroegere onderscheid tussen een vrij beroep en een handelaar door een aantal recente wetgevende initiatieven weggevallen.

Vrije beroepen vallen nu ook onder het begrip ‘onderneming’. Intussen hebben we de bevoegde ministers al attent gemaakt op deze ‘vergetelheid’. Een vergetelheid waardoor maar liefst 314.374 vrije beroepen in de kou worden gezet. In deze winterse tijden, geen goed idee.

 

Jan Sap, secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen

 

Lees ook het persbericht hier.

Recent getweet
21 mei
Anton Smagghe wordt vanaf 1 september de nieuwe secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Proficiat en v& https://t.co/TcIrSEBMcN