Printversie

Derdebetalersregeling: positieve evaluatie

Acht procent van de Belgische huishoudens zou noodzakelijke gezondheidszorg uitstellen o.w.v. financiële redenen. Dat bleek uit de gezondheidsenquête in 2013 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De verplichte derdebetalersregeling voor personen met verhoogde tegemoetkoming krijgt , op het eerste zicht, een positieve evaluatie: het aantal contacten met de huisarts door mensen in deze bevolkingsgroep is toegenomen met zes procent. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voerde in oktober 2015 het systeem van verplichte derdebetaler in en moet een toegankelijke eerstelijnszorg voor iedereen realiseren.

Een evaluatie van het eerste werkingsjaar van de derdebetalersregeling toont aan dat het gebruik ervan door de huisartsen -eind 2016- opgelopen is tot 86,5%. In 2015 bedroeg dit nog 60% van de raadplegingen. De evaluatie gebeurde door het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
Verder toont het rapport het verband aan tussen de toenemende toepassing van de derdebetalersregeling en oa. (1) het gebruik van informatica (2) huisartsen in groepspraktijken en jonge huisartsen (3) het beheer van het globaal medisch dossier. Ook wordt het systeem minder toegepast in Wallonië dan in Vlaanderen.

Of de toename in het aantal contacten met de huisarts door mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming enkel te wijten is aan de verplichte derdebetalersregeling, is moeilijk te zeggen...

 

Meer informatie: http://www.maggiedeblock.be/2017/06/29/evaluatie-van-de-verplichte-derdebetalersregeling-doel-is-bereikt-toegankelijkheid-gezondheidszorg-stijgt/

 

Recent getweet
25 mei
Ministerraad keurde vandaag vereenvoudiging vennootschapsvormen goed. Meer eenvoud, duidelijkheid & soepelheid.