Printversie

Publicaties

Rapport Interdisciplinaire samenwerking

“De Belgische gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa (vierde plaats) en scoort het maximum op vlak van toegankelijkheid.” De Morgen, 31 januari 2017


Interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Toegankelijkheid - De rode draad doorheen het zelfstandig zorglandschap. Zelfstandige zorgverstrekkers dragen (samen met andere diensten) de gezondheidszorg in Vlaanderen, zeker in de eerste lijn. Zij zullen een onmisbare schakel blijven vormen in de integrale zorg (over alle lijnen) die de overheid beoogt. Toch blijkt dat de zelfstandige zorgverstrekker zich nog niet voorbereid voelt in de hertekening van het zorglandschap en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Een enquête van de Federatie Vrije Beroepen bij meer dan 500 zelfstandige zorgverstrekkers (project ‘Een zorgzame start’ – oktober 2015) geeft aan dat 62% zich onvoldoende voorbereid voelt voor de nieuwe noden van onze gezondheidszorg.

Samenwerking is een andere rode draad doorheen het zorglandschap. Uit dezelfde enquête blijkt dat 3 op 4 zorgverstrekkers reeds ‘multidisciplinair samenwerkt’. De concrete samenwerkingsvorm is evenwel zeer verschillend. In dit rapport onderzoeken we de modellen van interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerste lijn en dit op microniveau. We bekijken welke wettelijke en deontologische barrières er zijn en presenteren tien aanbevelingen van de Federatie Vrije Beroepen over samenwerking tussen zorgverstrekkers binnen de eerstelijnszorg.

 Klik hier om het rapport te lezen.

De Federatie draagt het mandaat namens de representatieve organisaties uit de zorgsector, met name het VAS (Vlaams Artsensyndicaat), VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen), APB-VAN (Algemene Pharmaceutische Bond – Vlaams Apothekersnetwerk), AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, NVKVV (Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie), VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen), VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten), VE (Vlaams Ergotherapeutenverbond), BVP-ABP (Belgische Vereniging der Podologen) en VBOV (Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen).

Dit rapport kwam mede tot stand door de ondersteuning van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hiervoor onze gewaardeerde dank.

Recent getweet
10 juli
De patiënt is de grootste bron van info. Hij levert de echte data en informatie aan. https://t.co/0SwuNcZACS by @TweetFMI