Printversie

Waarom het gras bij jou niet groener is ...

Op 28 november 2014 organiseerden we het event

Waarom het gras bij jou niet groener is ...

Hoe zorg je ervoor dat de beste mensen bij jou willen werken

Dit event organiseerden we als slotevent voor ons project rond 'HRM in het vrije beroep' dat helaas eind december afloopt. Een project waar we met de Federatie Vrije Beroepen de afgelopen 3 jaar hard rond hebben gewerkt. De doelstelling van dit project was om vrije beroepsbeoefenaars te sensibiliseren rond het belang van een professioneel personeelsbeleid en om hen tools aan te reiken om hun eigen HRM-beleid onder de loep te nemen en te professionaliseren.

Ons event had meerdere doelen voor ogen. Vooreerst wilden we aan de hand van workshops enkele belangrijke thema's zoals werving & selectie, motivatie en leiderschap in de kijker zetten en ten tweede wilden we de sector van de vrije beroepen iets dichter brengen bij de HR-consultants door hen ook uit te nodigen voor een workshop rond de specificiteit van de sector.

Dit event was het sluitstuk van ons mooie project, hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat onze opgebouwde exspertise niet meer ter beschikking zal gesteld worden. Iedereen kan kan nog steeds bij ons terecht met zijn vragen betreffende personeel, paritair comité 336, etc. (Stel uw vraag)

Raadpleeg onze gevalideerde producten:

ESF_transparent_1

Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5