Printversie

Vormingsfonds PC336 officieel van start.

Sinds 2015 werd gewerkt aan het vormingsfonds voor PC336. Volgende week zal Liberform, opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep officieel van start gaan.

PC336 is het paritair comité waar volgende beroepen onder vallen: de advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingsconsulenten, boekhouders en boekhouders-fiscalisten, bedrijfsrevisoren, architecten, landmeters en dierenartsen.

De Federatie Vrije Beroepen heeft steeds het voortouw genomen in de materie rond PC336. Via de vertegenwoordiging op de werkgeversbank in het paritair comité kan de Federatie haar stempel drukken op de onderhandelingen. Wat opleiding en vorming betreft, heeft de Federatie gepleit voor enerzijds een aanbod gratis opleidingen voor werknemers, maar anderzijds voor een opleidingspremie waar zowel werkgever als werknemer gebruik kan van maken.

2016 wordt het jaar van opleiding en vorming. Na een jaar werken achter de schermen wordt Liberform gelanceerd. Liberform zal als vormingsfonds opleidingen aanbieden, maar ook de werkgevers en werknemers informeren rond vorming stages, de dienstverlening van bijvoorbeeld VDAB,…

Binnenkort zal u de nodige informatie vinden in de brievenbus en kan u alle informatie terugvinden op www.liberform.be (site online vanaf 17/02)

Recent getweet
19 april
RT @jansap: Wereldvreemde studie FOD Economie over zogenaamde overbescherming vrije beroepen @tijd. Zonder enig overleg. Vraag maar na bij&