Printversie

Verkiezingsmemorandum Federatie Vrije Beroepen

Op 26 mei 2019 kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. Vanuit de Federatie Vrije Beroepen willen we dat de politici van morgen rekening houden met wat vrije beroepers vandaag en in de toekomst bezig houdt.

We vragen dan ook graag uw bijzondere aandacht voor het verkiezingsmemorandum van de Federatie Vrije Beroepen. In dit memorandum sommen wij concrete aanbevelingen en voorstellen op, gebundeld in tien duidelijke prioriteiten specifiek voor het vrije beroep.

Vrije Beroepers zijn ook ondernemers en delen dezelfde bezorgdheden, zoals de verlaging van de loonkost en belasting, minder administratieve rompslomp, een degelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem en een verbetering van het sociaal statuut.  Daarom is het memorandum van de Federatie Vrije Beroepen complementair aan het UNIZO-memorandum.

Voor een uitgebreide toelichting bij deze ondernemersprioriteiten, verwijzen we graag naar het volledige UNIZO-memorandum, dat u kan terugvinden op  www.unizo.be/verkiezingen.

Daarnaast worden vrije beroepers ook gekenmerkt door een aantal specifieke eigenheden. Dit memorandum besteedt dus ook aandacht aan de context die nodig is opdat dat vrije beroepers hun essentiële rol ook in de toekomst zouden kunnen blijven opnemen, en dat is cliënten en patiënten op maat bijstaan, onafhankelijk en in vertrouwen. We vertrouwen erop dat we hiervoor op uw medewerking kunnen rekenen.

Mocht u bij het lezen van dit memorandum suggesties of vragen hebben, laat het ons gerust weten via info@federatievrijeberoepen.be .

 Klik hier om naar het Memorandum te gaan. 
Recent getweet
17 juli
Een project dat we voluit steunen! Helaas is burn-out ook voor vrije beroepers een belangrijke problematiek. Taboes& https://t.co/sebQBgADmy